Andre menufunktioner

[Optagelse2]

 • Eksponeringskomp.

  Eksponeringskompensation kan justeres i et interval på ±3 stop, i intervaller på 1/3 stop. Du kan finde flere oplysninger om eksponeringskompensation under Manuel eksponeringskompensation.

 • FilmISO-hastighedsindstillinger

  • ISO-hastighed

   I [Manuel filmeksponering]-metoden kan du indstille ISO-hastigheden manuelt. Du kan også vælge ISO auto.

  • ISO-område

   Du kan angive det ISO-område, der kan indstilles, manuelt (minimum og maksimum). ISO-udvidelse kan også konfigureres.

  • Maks. for Auto

   Du kan indstille maksimumgrænsen for ISO auto ved filmoptagelse i metoden [Film], [Lukkertidsprioritet AE (film)] eller [Blændeprioriteret AE (film)] eller i metoden [Manuel filmeksponering] med ISO auto.

  • Maks. for AutoMaks. for Auto

   Du kan indstille maksimumgrænsen for ISO auto ved 8K-/4K-/Full HD-filmoptagelse af med timelapse i metoden [Film], [Lukkertidsprioritet AE (film)] eller [Blændeprioriteret AE (film)] eller i metoden [Manuel filmeksponering] med ISO auto.

 • HDR PQ-indstillinger

  Få oplysninger om indstillinger for HDR PQ under HDR PQ-indstillinger.

 • Auto Lighting Optimizer/Auto belysningsoptimering

  Lysstyrke og kontrast kan korrigeres automatisk. Du kan få yderligere oplysninger om Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering) under Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering).

 • Højlys tone prioritet

  Du kan reducere overeksponeret beskåret højlys, når du optager film. Se detaljer om højlystoneprioritet under Højlystoneprioritet.

 • FilmAv 1/8-stoptrin

  • Menuskærm

   Du kan indstille blændeværdier på en finere skala, når der optages film med et RF-objektiv.

   Vælg [Aktivér] for at ændre blændetrinnet i metoden [Blændeprioriteret AE (film)] eller [Manuel filmeksponering] 1/3 stop (eller 1/2 stop) til 1/8 stop.

Forholdsregler

 • [FilmAv 1/8-stoptrin] er ikke til rådighed (ikke vist), når EF- eller EF-S-objektiver bruges.
 • Når der er indstillet til [Aktivér], er indstillingsmulighederne i [Brugerdefinerede funktioner: Eksponeringstrin] er deaktiveret og har ingen virkning.
 • Film Autom. langs. lukker

  Du kan vælge, om du vil optage film, der er lysere og mindre påvirket af billedstøj, end når der er indstillet til [Deaktivér], ved automatisk at gøre lukkertiden langsommere under svag belysning.

  Tilgængelig i optagelsesmetoden [Film] eller [Blændeprioriteret AE (film)]. Gælder, når billedhastigheden på størrelser for filmoptagelse er 59,94 fps eller 50,00 fps.

  • Deaktivér

   Gør det muligt at optage film med en mere jævn og naturlig bevægelse, der er mindre påvirket af motivrystelser, hvis du sammenligner med en indstilling til [Aktivér]. Bemærk, at film under svag belysning kan være mørkere, end når de er indstillet til [Aktivér].

  • Aktivér

   Gør det muligt at optage lysere film, end når der er indstillet til [Deaktivér]. Det opnås ved automatisk at reducere lukkertiden til 1/30 sek. (NTSC) eller 1/25 sek. (PAL) for svag belysning.

Bemærk

 • Det anbefales at indstille til [Deaktivér], når der optages motiver i bevægelse under svag belysning, eller når der kan forekomme efterbilleder som f.eks. spor.

[Optagelse3]

[Optagelse4]

 • Korrektion af obj abberation

  Korrigering for mørke hjørner, forvrængning, kromatisk aberration og diffraktion rettes, når du optager film. Du kan få detaljer om korrektion af objektivabberation under Korrektion af objektivabberation.

 • Støjred. v. høj ISO-hast.

  Du kan få yderligere oplysninger om støjreduktion ved høj ISO-hastighed under Støjreduktion ved høj ISO-hastighed.

[Optagelse6]

 • Fjernudløser

  Ved at indstille til [Aktivér] kan du starte eller stoppe filmoptagelse med fjernbetjeningen RC-6 eller den trådløse fjernudløser BR-E1 (begge sælges separat).

[Optagelse7]

[Optagelse8]

 • Autosluktemp.

  Indstillet til [Høj] for at reducere kameraets frekvens af automatiske slukning på grund af høj korttemperatur.

 • Standby: Lav oplø

  Indstil til [Til] for at spare på batteriet og styre stigningen i kameratemperaturen under standby.

  Det gør, at du kan optage film i en længere periode.

Forholdsregler

 • Billedkvalitet på standbyskærmen kan variere i forhold til billedkvaliteten på skærmen under filmoptagelse, men denne indstilling påvirker ikke optagelseskvaliteten.
 • Når du starter filmoptagelse, kan billedvisningen forblive på det nuværende billede i stedet for at blive opdateret.
 • Kor kort kan blive meget varme, når [Optagelse: Autosluktemp.] er indstillet til [Høj]. Vent, indtil kortet er kølet af, inden du fjerner det.
 • HDMI-visning

  Du kan angive, hvordan film vises, når de optages via HDMI til en ekstern enhed. Selve filmoutputtet svarer til indstillingen [Str. for filmopt.].

  Standardindstillingen er [Live View-optagelse+Ekstern skærm].

  • Live View-optagelse+Ekstern skærm

   Giver mulighed for filmvisning både på kameraskærmen og den anden enhed via HDMI-output.

   Kamerabetjeninger såsom billedafspilning eller menuvisning vises på den anden enhed via HDMI og ikke på kameraskærmen.

  • Ekstern skærm

   Deaktiverer kameraskærmen under output via HDMI, så skærmen er tom.

   Optagelsesinformation, AF-punkter og andre oplysninger vises på den eksterne enhed via HDMI, men du kan stoppe outputtet af disse oplysninger ved at trykke på knappen INFO.

   Før du optager film eksternt, skal du kontrollere, at der ikke sendes nogen oplysninger af kameraet ved at sikre, at ingen optagelsesinformation, AF-punkter osv. vises på eksterne skærme eller andre enheder.

Fejlfinding For længere HDMI-output

Hvis du vil fortsætte HDMI-outputtet i længere ned 30 min., skal du vælge [Live View-optagelse+Ekstern skærm] og derefter indstille [Autosluk] i [Indstilling: Energisparer] til [Deaktivér] (). HDMI-udgangen fortsætter, efter at kameraskærmen slukkes, når den tid, der er indstillet i [Display Fra] udløber.

Forholdsregler

 • HDMI-output uden oplysninger forhindrer, at der vises advarsler om kortplads, batteriniveau eller høj indvendig temperatur () via HDMI.
 • Under HDMI-output kan visningen af det næste billede tage noget tid, hvis du skifter mellem film, der har forskellige optagelseskvaliteter eller billedhastigheder.
 • Undgå at betjene kameraet, når du optager film til eksterne enheder, fordi det kan medføre, at der vises oplysninger i HDMI-videoudgangen.
 • Lysstyrke og farve for film, der er optaget med kameraet, kan se anderledes ud i forhold til den HDMI-videoudgang, der er optaget af eksterne enheder. Det afhænger af visningsmiljøet.

Bemærk

 • Ved at trykke på knappen INFO kan du ændre informationsvisningen.
 • Der kan føjes tidskoder til HDMI-videoudgangen ().
 • Lyd bliver også outputtet via HDMI, når [Lydoptagelse] er indstillet til [Deaktivér].
 • HDMI RAW output

  Angiv til [Til] for RAW-filmoutputtet på opløsninger op til 8K fra HDMI-stik til kompatible enheder.

  Når optagelsen begynder, bliver filmene også optaget til kort [Kort 2] (hvis det er i kameraet) i MP4-format.

  Du kan begrænse optagelsen til ekstern optagelsesenhed, når kort [Kort 2] ikke er sat i ved at angive [Rec funktion] til [Til] ().

  Der er følgende muligheder for kvalitet af filmoptagelse ().

Videosystem Filmbeskæring*1 Filmstørrelse for
HDMI RAW-output
Billedhastighed MP4-film
Size*2
MP4-film
Komprimerings-
metode*2
NTSC Deaktivér 8192×4320 29,97 fps
24,00 fps
23,98 fps
4096×2160 IPB (Standard)
IPB (Lille)
Aktivér 5088×2680 59,94 fps
29,97 fps
24,00 fps
23,98 fps
PAL Deaktivér 8192×4320 25,00 fps
24,00 fps
Aktivér 5088×2680 50,00 fps
25,00 fps
24,00 fps

1: Optagelse svarer til optagelse med EF-S-objektiver.

2: Film, som er optaget i MP4-format til kort Kort 2.

Forholdsregler

 • Film vises ikke korrekt, medmindre den tilsluttede enhed er kompatibel med kameraets HDMI RAW-output.
 • [HDMI RAW output] er ikke tilgængelig i tilstanden [Scene Intelligent Auto (film)].
 • Gammakurven for HDMI RAW-output er angivet til Canon Log 3 og kan ikke ændres.
 • Billedvisning på ekstern optagelsesenheder overholder enhedsindstillinger og er forskellig fra visningen på kameraet.
 • Film, som er optaget til kort Kort 2 overholder de billedindstillinger, som er konfigureret på kameraet.
 • Der kan gælde visse begrænsninger for følgende funktioner, når kameraet er indstillet til HDMI RAW-output.
  • FilmISO-hastighedsindstillinger
  • Indstilling: Optagefunktion+kort/mappevalg
 • Følgende funktioner er ikke tilgængelige, når kameraet er indstillet til HDMI RAW-output.
  • Film med høj billedhastighed
  • HDR-optagelse HDR PQ
  • Auto Lighting Optimizer/Auto belysningsoptimering
  • Højlys tone prioritet
  • Picture Style
  • Klarhed
  • HDR-filmoptagelseHDR-filmoptagelse
  • Timelapse-film
  • Film Digital IS
  • HDMI-visning
  • HDMI-opløsning
  • Forstørret billedvisning
 • Den maksimale optagelsestid pr. film, uden der er sat kort i, [Kort 2] er 29 min. 59 sek.

Bemærk

 • Du kan inkludere tidskode i output til enheder, som er kompatible med RAW-film ved at angive [Tidskode] i [Optagelse: Tidskode] [HDMI] indstilles til [Til]. With [Rec funktion] indstillet til [Til], du kan også kontrollere start og stop af filmoptagelse på kompatible ekstern optagelsesenhed ved at starte og stoppe optagelse på kameraet ().