Indstillinger for Wi-Fi

 1. Vælg [Trådløse funktioner: Indstil. for Wi-Fi].

 2. Vælg en indstilling.

 • Wi-Fi

  Hvis brug af elektroniske enheder og trådløse enheder er forbudt, f.eks. på fly eller på hospitaler, skal du angive indstillingen til [Deaktivér].

 • Tilslutn.historik

  Du kan indstille forbindelseshistorikken for enheder, der er forbundet via Wi-Fi til [Vis] eller [Vis ikke].

 • Send t. smartphone efter optag.

  Billeder kan overføres automatisk til en smartphone ().

 • Indst. for FTP-overførsel

  Billeder kan overføres til en FTP-server ().

 • MAC-adresse

  Du kan kontrollere kameraets MAC-adresse.