Bedømmelse af billeder

Du kan bedømme billeder på en skala fra 1-5 (Bedømmelsesmærke 1/Bedømmelsesmærke 2/Bedømmelsesmærke 3/Bedømmelsesmærke 4/Bedømmelsesmærke 5). Denne funktion kaldes bedømmelse.

Hvis du bedømmer billeder, kan det hjælpe med at organisere dem.

Bedømmelse af individuelle billeder med knappen BEDØM

 1. Vælg det billede, der skal bedømmes.

  • Tryk på knappen Afspilning for at skifte til billedafspilning.
  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge det billede, der skal bedømmes.
 2. Bedøm billedet.

  • Tryk på knappen BEDØM for at bedømme billedet, hvorefter der vises en meddelelse på skærmen.
  • Gentag trin 1 og 2, hvis du vil bedømme et andet billede.

Bemærk

 • Under de detaljerede indstillinger for [Bedøm (hold: Stemmememo (opt. memo))] i [Afspilning: Bedømmelse/Stemmememo knapfunktion] kan du vælge den bedømmelse, du vil angive.

Bedømmelse af individuelle billeder via menuen

 1. Vælg [Afspilning: Bedømmelse].

 2. Vælg [Vælg billeder].

 3. Vælg det billede, der skal bedømmes.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge det billede, der skal bedømmes.
 4. Bedøm billedet.

  • Når du trykker på INDSTIL, vises en blå markeringsramme, som vist på skærmbilledet øverst.
  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge et bedømmelsesmærke, og tryk derefter på INDSTIL.
  • Når du vedhæfter et bedømmelsesmærke for billedet, vil tallet ved siden af bedømmelsen øges med én.
  • Gentag trin 3 og 4, hvis du vil bedømme et andet billede.

Bedømmelse efter angivelse af området

Når du ser på billederne i indeksvisningen, kan du angive det første og sidste billede for et område for at bedømme alle de angivne billeder på én gang.

 1. Vælg [Vælg område].

  • Vælg [Vælg område] i [Afspilning: Bedømmelse].
 2. Angiv billedområdet.

  • Vælg det første billede (startpunkt).
  • Vælg derefter det sidste billede (slutpunkt).

   Et flueben [Kontrollér] vedhæftes alle billederne inden for området mellem det og sidste billede.

 3. Tryk på Q (Quick Control)-knappen.

 4. Bedøm billederne.

  • Drej vælgeren Kommandovælger for at vælge et bedømmelsesmærke, og tryk derefter på [OK].

   Alle billederne i det angivne område bedømmes (samme bedømmelse) på én gang.

Bedømmelse af alle billeder i en mappe eller på et kort

Du kan bedømme alle billeder i en mappe eller på et kort samtidigt.

 • Når du under [Afspilning: Bedømmelse] vælger [Alle billeder i mappen] eller [Alle billeder på kort], bedømmes alle billederne i mappen eller på kortet.
 • Drej vælgeren Kommandovælger for at vælge en bedømmelse, og tryk derefter på [OK].
 • Når du ikke bedømmer billeder eller annullerer bedømmelsen, skal du vælge [FRA].
 • Hvis søgeindstillingerne er angivet med [Afspilning: Indstil beting. f. billedsøg.] (), skifter visningen til [Alle fundne bill.].
 • Hvis du vælger [Alle fundne bill.], vil alle de billeder, der er filtreret, blive bedømt som angivet.

Bemærk

 • Værdier ud for bedømmelser vises som [###], hvis mere end 1.000 billeder har den pågældende bedømmelse.
 • Med [Afspilning: Indstil beting. f. billedsøg.] og [Afspilning: Billedspring m/Kommandovælger] kan du kun vise de billeder, der har en bestemt bedømmelse.