Indstilling af betingelser for billedsøgning

Du kan filtrere billedvisningen efter dine søgebetingelser. Når du har indstillet søgebetingelserne for billeder, kan du kun afspille og vise de fundne billeder. Du kan også beskytte, bedømme, afspille et diasshow, slette og bruge andre betjeninger på filtrerede billeder.

 1. Vælg [Afspilning: Indstil beting. f. billedsøg.].

 2. Indstil søgebetingelserne.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge en indstilling.
  • Drej vælgeren Kommandovælger for at angive indstillingen.
  • Der sættes et flueben [Kontrollér] (1) til venstre for indstillingen. (Angivet som søgekriteriet.)
  • Hvis du vælger indstillingen og trykker på knappen INFO, fjernes markeringen [Kontrollér] (hvilket annullerer søgebetingelsen).
  Indstilling Beskrivelse
  Bedømmelse Bedømmelse Viser billeder med den valgte betingelse (bedømmelse).
  Dato Dato Viser billeder, der er taget på den valgte optagelsesdato.
  Mappe Mappe Viser billeder i den valgte mappe.
  Beskyt Beskyt Viser billeder med den valgte betingelse (beskytte).
  Filtype (1) Filtype (1) Viser billeder af den valgte filtype.
  Filtype (2) Filtype (2)
 3. Anvend søgebetingelserne.

  • Tryk på INDSTIL, og læs den viste meddelelse.
  • Vælg [OK].

   Søgebetingelsen er angivet.

 4. Vis de fundne billeder.

  • Tryk på Afspilning-knappen.

   Det er kun billeder, der matcher de angivne betingelser (filtreret), der afspilles.

   Når billederne er filtreret til visning, har skærmen en gul yderramme (2).

Forholdsregler

 • Hvis ingen billeder matcher søgekriterierne, kan der ikke trykkes på INDSTIL i trin 3.

Bemærk

 • Søgebetingelser kan ryddes efter betjening, der omfatter kamerastrøm eller kortskift samt redigering, tilføjelse og sletning af billeder.
 • Tiden for automatisk slukning kan forlænges, når skærmen [Afspilning: Indstil beting. f. billedsøg.] vises.

Sletning af søgekriterierne

Gå til skærmen i trin 2, og tryk derefter på knappen Slet for at fjerne alle søgeindstillingerne.