Filmafspilning

 1. Skift til afspilning.

  • Tryk på Afspilning-knappen.
 2. Vælg en film.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge en film, du vil afspille.
  • I enkeltbilledvisningen angiver ikonet [IndstillingsknapFilmfiler], der vises øverst til venstre på skærmen, at det er en film.
  • I indeksvisningen angiver perforering i miniaturebilledets venstre kant, at det er en film. Film kan ikke afspilles fra indeksvisningen, så tryk på INDSTIL for at skifte til enkeltbilledvisning.
 3. I enkeltbilledvisningen skal du trykke på INDSTIL.

 4. Tryk på INDSTIL for at afspille filmen.

  • Afspilning af filmen vil begynde.
  • Du kan sætte filmen på pause og vise panelet til afspilning af film ved at trykke på INDSTIL. Tryk på den igen for at genoptage afspilningen.
  • Drej vælgeren Kommandovælger for at justere lydstyrken (selv under afspilning).

  (1) Højttaler

Panelet til afspilning af film

Element Afspilningsfunktioner
Afspilning Afspilning Du kan skifte mellem afspilning og stop ved at trykke på INDSTIL.
Slowmotion Slowmotion Justér slow motion-hastigheden ved at dreje vælgeren Quick Control-vælger 1. Slow motion-hastigheden angives øverst til højre på skærmen.
Hop tilbage Hop tilbage Hopper ca. 4 sek. tilbage, hver gang du trykker på INDSTIL.
Forrige billede Forrige billede Viser det forrige billede, hver gang du trykker på INDSTIL. Hvis du holder INDSTIL nede, vil filmen blive spolet tilbage.
Næste billede Næste billede Viser filmen billede for billede, hver gang du trykker på INDSTIL. Hvis du holder INDSTIL nede, vil filmen blive spolet fremad.
Hop frem Hop frem Hopper ca. 4 sek. frem, hver gang du trykker på INDSTIL.
Redigér Redigér Viser redigeringsskærmen ().
Billedekstraktion Billedekstraktion Er tilgængelig, når du afspiller 4K- eller 8K-film. Gør det muligt at udtrække det aktuelle billede og gemme det som et stillbillede i JPEG- eller HEIF-format ().
Angiven position Afspilningsposition
mm' ss" Afspilningstid (minutter:sekunder, når [Film afspl.tæller] er indstillet til [Optage tid])

tt:mm:ss.bb (DF)

tt:mm:ss:ff (NDF)

Tidskode (minutter:sekunder:billeder, når [Film afspl.tæller] er indstillet til [Tidskode])
Lydstyrke Lydstyrke Drej vælgeren Kommandovælger for at justere lydniveauet for den indbyggede højttaler () eller hovedtelefonerne.
MENUTilbage Tryk på knappen MENU for at vende tilbage til enkeltbilledvisningen.

Forholdsregler

 • Juster lydstyrken ved hjælp af kontrollerne på tv-apparatet, når kameraet er forbundet til et tv for at afspille film (), fordi du ikke kan justere lydstyrken ved at dreje vælgerne Kommandovælger.
 • Filmafspilning kan stoppe, hvis kortets læsehastighed er for langsom, eller hvis filmfiler har beskadigede billeder.