Redigering af en films første og sidste scener

Du kan redigere de første og sidste scener ud af en film i intervaller på ca. 1 sekund.

 1. I enkeltbilledvisningen skal du trykke på INDSTIL.

 2. Gå til panelet til afspilning af film, og vælg [Redigér].

 3. Angiv den del, der skal redigeres ud.

  • Vælg enten [Slet start] (slet start) eller [Slet slut] (slet slut).
  • Tryk Multikontrol til venstre eller højre for at gå et billede frem eller tilbage. Bliv ved med at holde multikontrollen nede for at spole hurtigt eller bladre hurtigt gennem billeder. For hvert drej af Quick Control-vælger 1 vælgeren gås der et billede tilbage eller frem.
  • Tryk på INDSTIL, når du har besluttet, hvilken del der skal redigeres ud. Den del, der er angivet med en linje i bunden af skærmen, ændres ikke.
 4. Kontrollér den redigerede film.

  • Vælg [Afspilning] for at afspille den redigerede film.
  • Hvis du vil ændre redigeringsdelen, skal du gå tilbage til trin 3.
  • Tryk på knappen MENU for at annullere redigeringen.
 5. Gem.

  • Vælg [Gem og afslut] (1).
  • Skærmen til lagring vises.
  • Hvis du vil gemme den som en ny film, skal du vælge [Ny fil] eller gemme den og overskrive den oprindelige filmfil, skal du vælge [Overskriv].
   Vælg [Gem komprimeret] (2) for at gemme en komprimeret version af filen. 4K- og 8K-film konverteres til Full HD-film før komprimering.
  • På bekræftelsesskærmen skal du vælge [OK] for at gemme den redigerede film og vende tilbage til skærmen til filmafspilning.

Forholdsregler

 • Da redigeringen foretages i trin på ca. 1 sekund (ved den position, der er med [Angiven position] nederst på skærmen), kan den faktiske position, hvor film blev beskåret, være anderledes end den position, du har angivet.
 • Film, der er optaget med et andet kamera, kan ikke redigeres med dette kamera.
 • Du kan ikke redigere en film, når kameraet er tilsluttet en computer.
 • Komprimer og gem er ikke til rådighed for film, der er optaget med [HDR-optagelse HDR PQ] indstillet til [Aktivér] eller med [Canon Log] indstillet, for film optaget i formaterne Full HD29,97 fpsIPB (Lille) (NTSC) eller Full HD25,00 fpsIPB (Lille) (PAL) eller for 4K-DHI/8K-DHI-film.