Billedafspilning

Enkeltbilledvisning

 1. Skift til afspilning.

  • Tryk på Afspilning-knappen.
  • Det senest billede, der er taget eller afspillet, vises.
 2. Gennemse billeder.

  • Hvis du vil afspille billeder, der begynder med den optagelse, skal du dreje kommandovælgeren Quick Control-vælger 1 mod uret. Drej vælgeren med uret for at få vist billeder forfra (det først optagne billede først).
  • Hver gang du trykker på knappen INFO, vil visningen ændre sig.

  Ingen oplysninger

  Visning af grundlæggende oplysninger

  Visning af optagelsesoplysninger

 3. Afslut billedafspilningen.

  • Tryk på knappen Afspilning for at afslutte billedafspilning og gå tilbage til optagelsesstandby.

Bemærk

 • Linjer, der angiver billedområdet, vises på RAW-billeder, der er optaget med [Optagelse: OptagelseBeskæring/billedformat] indstillet til [1:1 (billedformat)], [4:3 (billedformat)] eller [16:9 (billedformat)] ().
 • Hvis søgeindstillingerne er indstillet med [Afspilning: Indstil beting. f. billedsøg.] (), vises kun de filtrerede billeder.

Visning af optagelsesoplysninger

Når skærmen med optagelsesinformation vises (), kan du trykke Multikontrol op eller ned for at vise andre oplysninger. Du kan også tilpasse de oplysninger, der vises, i [Afspilning: Visning af afspilningsinfo] ().

Touch-afspilning

Kameraet har en touchscreen, som du kan berøre for at styre afspilningen. De betjeninger, der understøttes, er dem, der bruges sammen med smartphones og lignende enheder. Tryk først på knappen Afspilning for at forberede til touch-afspilning.

Gennemse billeder

Visning med spring

Indeksvisning

Forstørret visning

Bemærk

 • Du kan også forstørre visning ved at lave et dobbelttryk med én finger.