Optagelse med fjernbetjening

Når det gælder optagelse med fjernudløser, kan du bruge en valgfri fjernbetjening RC-6 (infrarød) eller trådløs fjernudløser BR-E1 (Bluetooth) eller en valgfri fjernudløser RS-80N3 eller timerfjernbetjening TC-80N3 (begge kablet).

Fjernbetjening RC-6

Du kan fjernoptage op til ca. 5 meter væk fra kameraet forside.

Du kan enten optage straks eller med en forsinkelse på 2 sek.

 1. Tryk på Multifunktion-knappen (Tidsindstilling 6 sek.).

  • Tryk på knappen Multifunktion, hvor vises et billede på skærmen.
 2. Vælg selvudløseren/fjernudløseren.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge fremføringsmetodeelementet, og drej derefter Kommandovælger for at vælge [10-sek. selvudløser] eller [2-sek. selvudløser].
 3. Tryk på frigivelsesknappen (afsendelse) på fjernbetjeningen.

  • Peg fjernbetjeningen imod kameraets fjernbetjeningsensor (1), og tryk derefter på frigivelsesknappen (sende).
  • Automatisk fokusering udføres, når fokusmetodevælger er indstillet til AF.
  • Indikatoren for fjernudløser lyser, og kameraet optager.

Forholdsregler

 • Infrarøde fjernbetjeninger som f.eks. RC-6 kan ikke bruges til optagelse med fjernbetjening, når kameraet er parret via Bluetooth med en smartphone eller en trådløs fjernbetjening.
 • Fluorescerende lys eller LED-belysning kan medføre utilsigtet udløsning af lukker. Prøv at holde kameraet væk fra sådanne lyskilder.
 • Når du betjener en fjernbetjening til tv, eller en lignende enhed er rettet mod kameraet, kan det medføre utilsigtet udløsning af lukker.
 • Udløsning af flashenheder fra andre kameraer tæt på kameraet kan medføre utilsigtet udløsning af lukker. Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for flash, der afgives fra et andet kamera.

Trådløs fjernudløser BR-E1

Du kan fjernoptage op til ca. 5 meter væk fra kameraet.

Når du har parret kameraet og BR-E1 (), skal du indstille fremføringsmetoden til [10-sek. selvudløser] eller [2-sek. selvudløser] ved optagelse af stillbilleder (). Når det gælder filmoptagelse, skal du angive [Optagelse: Fjernudløser] til [Aktivér].

Se i Instruktionsmanual til BR-E1 for at få betjeningsvejledning.

Bemærk

 • RC-6 og BR-E1

 • Tid for automatisk slukning kan blive forlænget, når kameraet er indstillet til optagelse med fjernudløser.
 • RC-6 og BR-E1 kan også bruges til filmoptagelse ().

Fjernbetjening RS-80N3/TC-80N3

Når den er blevet tilsluttet til kameraet, gør kontakten det muligt at lave en fjernoptagelse over en kablet forbindelse.

Du kan få betjeningsoplysninger ved at se i instruktionsmanualen til tilbehøret.

 1. Åbn stikdækslet.

 2. Sæt stikket i fjernbetjeningsstikket.