Egenskaber for Servo AF

Optagelse med AI Servo AF/Servo AF kan nemt skræddersys til dine motiver eller optagelser ved at vælge en case-indstilling. Denne funktion kaldes “AF-konfigurationsværktøj”.

 1. Vælg fanen [Autofokus3].

 2. Vælg en case.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge et case-ikon, og tryk derefter på INDSTIL.
  • Din valgte case er nu indstillet. De valgte cases vises i blåt.

Case-detaljer

Case 1 til A er fem kombinationer af indstillinger for “Sporingsfølsomhed” og “Accel./decel. sporing”. Se i følgende tabel, og vælg casen for dit motiv og din optagelsessituation.

Case Ikon Beskrivelse Eksempler på optagelsessituationer
Case 1 Motiver i bevægelse 1/Motiver i bevægelse 2 Omskiftelig multifunktionsindstilling Motiver i bevægelse generelt
Case 2 Tennis Fortsæt sporing af motiver og ignorer evt. hindringer Tennis, freestyle-skiløb
Case 3 Start på cykelløb Øjeblik. fokus på motiver som kommer ind i AF-punkt Start på cykelløb, styrtløb
Case 4 Fodbold/Rytmisk gymnastik Til motiver der accelererer eller decelererer hurtigt Fodbold, rytmisk gymnastik, motorsport, basketball
Case A AUTO Sporing tilpasses automatisk til motivbevægelse Motiver i bevægelse generelt, især i dynamiske optagelsessituationer

Case 1: Omskiftelig multifunktionsindstilling

Standard

 • Sporingsfølsomhed: 0
 • Accel./decel. sporing: 0

Standardindstilling, der egner sig til motiver i bevægelse generelt. Er egnet til mange forskellige slags motiver og scener.

I følgende situationer skal du i stedet vælge [Case 2] til [Case 4]: motiver, der ikke bevæger sig, på tværs af AF-punkter, motiver, der er svære at finde, eller motiver, der er svære at holde fast i eller ændrer hastighed.

Case 2: Fortsæt til sporing af motiver, og ignorer evt. hindringer

Standard

 • Sporingsfølsomhed: Fastlåst: -1
 • Accel./decel. sporing: 0

Indstillingen vil fortsætte med at fokusere på motivet, også selvom ting, der ikke er motiver, bevæger sig på tværs af AF-punkterne, eller hvis motivet glider væk fra AF-punkterne. Er effektiv, hvis du foretrækker, at fokus ikke skifter til ting, der ikke er motiver, eller forgrunden.

Bemærk

 • Prøv at indstille [Sporingsfølsomhed] til [–2], hvis ting, der ikke er motiver, har en tendens til at tage fokus, eller AF-punkter har en tendens til at glide væk fra motivet meget af tiden, hvilket forhindrer, at kameraet kan spore målmotivet under standardindstillinger ().

Case 3: Øjeblikkeligt fokus på motiver, som pludselig kommer ind i AF-punkter

Standard

 • Sporingsfølsomhed: Responderende: +1
 • Accel./decel. sporing: +1

Indstilling til at fokusere på en række motiver i forskellige afstande i AF-punkterne, det ene efter det andet. Fokus skifter til et nyt motiv, der virker til at være foran målmotivet. Også effektiv når du altid vil fokusere på det motiv, der er tættest på.

Bemærk

 • Prøv at indstille [Sporingsfølsomhed] til [+2], hvis du foretrækker en fokusering, der øjeblikkeligt skifter til nye motiver, der pludseligt viser sig ().

Case 4: Til motiver, der accelererer eller decelererer hurtigt

Standard

 • Sporingsfølsomhed: Responderende: 0
 • Accel./decel. sporing: +1

Indstilling til at bevare sporing og fokusering på motiver, også selvom de pludseligt ændrer hastighed.

Effektiv til emner, som har pludselige bevægelser, pludselig acceleration/deceleration eller pludselige stop.

Bemærk

 • Prøv at indstille [Accel./decel. sporing] til [+2] for at holde trit med motiver, der ændrer hastighed markant fra det ene øjeblik til det andet ().

Case A: Sporing tilpasses automatisk til motivbevægelse

Er nyttig, når du foretrækker at optage, så parametrene indstilles automatisk, baseret på hvordan motiver ændrer sig.

Sporingsfølsomhed og accelerations-/decelerationssporing indstilles automatisk.

Parametre

Sporingsfølsomhed

Indstilling for AI Servo AF-motivsporingsfølsomhed som reaktion på ting, der ikke er motiver, der bevæger sig på tværs af AF-punkter eller motiver, der glider væk fra AF-punkter.

 • 0

  Standardindstilling. Velegnet til bevægelige motiver generelt.

 • Fastlåst: –2 / Fastlåst: -1

  Kameraet vil forsøge at fortsætte med at fokusere på motivet, også selvom en ting, der ikke er et motiv, går på tværs af AF-punkterne, eller hvis motivet glider væk fra AF-punkterne. Indstillingen -2 får kameraet til at holde styr på målmotivet længere end med indstillingen -1.

  Hvis kameraet imidlertid fokuserer på et forkert motiv, kan det tage lidt længere tid at skifte til og fokusere på målmotivet.

 • Responderende: +2 / Responderende: +1

  Kameraet kan fokusere på efterfølgende motiver på forskellige afstande, der er dækket af AF-punkterne. Også effektiv når du altid vil fokusere på det motiv, der er tættest på. Indstillingen +2 er mere responderende end indstillingen +1, når der fokuseres på det næste motiv.

  Imidlertid vil kameraet have en tendens til at fokusere på et motiv, der ikke har hensigten.

Accel./decel. sporing

Indstilling for AI Servo AF/Servo AF-motivsporingsfølsomhed som reaktion på pludselige og markante ændringer i hastighed, når motiver pludseligt starter eller stopper med at bevæge sig.

 • 0

  Egnet til motiver, der bevæger sig med en konstant hastighed (mindre ændringer i bevægelseshastighed).

 • -2 / -1

  Egnet til motiver, der bevæger sig med en konstant hastighed (mindre ændringer i bevægelseshastighed). Er effektiv, når en indstilling på 0 gør fokusset ustabilt på grund af en smule bevægelse i motivet eller en forhindring foran motivet.

 • +2 / +1

  Effektiv til emner, som har pludselige bevægelser, pludselig acceleration/deceleration eller pludselige stop. Selv hvis motivets hastighed pludselig ændrer sig væsentligt, fortsætter kameraet med at fokusere på målmotivet. Kameraet er f.eks. mindre tilbøjelig til at fokusere bag et motiv, der pludselig nærmer sig dig, eller foran et motiv, der nærmer sig og pludselig holder op med at bevæge sig. Hvis du indstiller +2, kan du bedre spore væsentlige ændringer i motivets hastighed, end du kan med +1.

  Da kameraet imidlertid vil være følsomt over for selv de mindste bevægelser af motivet, kan fokuseringen blive ustabil i kortere perioder.

Justering af caseparametre

Du kan manuelt justere parametrene ((1) Sporingsfølsomhed og (2) Accelerations-/decelerationssporing) for case 1 til 4.

 1. Vælg en case.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge nummeret på en case, du vil justere.
 2. Tryk på BEDØM-knappen.

  • Den valgte parameter er vist med lilla omrids.
 3. Vælg en parameter, der skal justeres.

 4. Foretag justeringen.

  • Standardindstillinger angivet med et lysegråt ikon [Standard].
  • Tryk på INDSTIL for at bekræfte justeringen.
  • Hvis du vil vende tilbage til skærmen i trin 1, skal du trykke på knappen BEDØM.

Bemærk

 • Hvis du vil gendanne standardparameterindstillinger for (1) og (2) for hver case, skal du trykke på knappen BEDØM i trin 2 og derefter trykke på knappen Slet.
 • Du kan også registrere parameterindstillingerne (1) og (2) til Min Menu (). Dette gør det muligt at justere indstillingerne for den valgte case.
 • Hvis du vil optage med en case, du har justeret, skal du først vælge den justerede case og derefter optage.