Registrering af Min Menu

Under fanen Min Menu kan du registrere menupunkter og brugerdefinerede funktioner, du ofte ændrer på.

Oprettelse af og tilføjelse til fanen Min Menu

 1. Vælg [Tilføj til Min Menu-faneblad].

 2. Vælg [OK].

  • Du kan oprette op til fem Mine menu-faner ved at gentage trin 1 og 2.

Registrering af menupunkterne under fanen Min Menu

 1. Vælg [MY MENU*: Konfigurér].

 2. Vælg [Vælg emner til registrering].

 3. Registrér de ønskede elementer.

  • Vælg et element, tryk derefter på INDSTIL.
  • Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen.
  • Du kan registrere op til seks elementer.
  • Hvis du vil vende tilbage til skærmen i trin 2, skal du trykke på knappen MENU.

Indstillinger for fanen Min Menu

Du kan sortere og slette emner under menufanen og omdøbe eller slette selve menufanen.

 • Sortér registrerede emner

  Du kan ændre rækkefølgen på de registrerede elementer i Min Menu. Vælg [Sortér registrerede emner], vælg et emne, du vil omarrangere, og tryk derefter på INDSTIL. Når [Top og bund] vises, skal du dreje vælgeren Quick Control-vælger 1 for at omarrangere emnet og derefter trykke på INDSTIL.

 • Slet valgte emner/Slet alle emner på faneblad

  Du kan slette et hvilket som helst af de registrerede emner. [Slet valgte emner] sletter ét element ad gang, og [Slet alle emner på faneblad] sletter alle de registrerede emner på fanen.

 • Slet faneblad

  Du kan slette den aktuelle Min Menu-fane. Vælg [Slet faneblad] for at slette fanen [MY MENU*].

 • Omdøb faneblad

  Du kan omdøbe fanen Min Menu fra [MY MENU*].

  1. Vælg [Omdøb faneblad].

  2. Skriv tekst.

   • Vælg [Slet] eller tryk på knappen Slet for at slette enkelttegn.
   • Brug vælgeren Quick Control-vælger 1 eller Quick Control-vælger 2 eller Multikontrol til at vælge et tegn, og tryk derefter på INDSTIL for at angive det.
   • Ved at vælge [Indgangsmetode] kan du ændre indgangsmetoden.
  3. Bekræft indtastning.

   • Tryk på knappen MENU, og vælg derefter [OK].

Sletning af alle Min Menu-faneblade/Sletning af alle emner

Du kan slette alle de oprettede Min menu-faner eller Min menupunkter, der er registreret på dem.

 • Slet alle Min Menu-faneblade

  Du kan slette alle de Min Menu-faneblade, du har oprettet. Når du vælger [Slet alle Min Menu-faneblade], slettes alle fanerne fra [MY MENU1] til [MY MENU5] og fanen [Min Menu] går tilbage til dens standardindstilling.
 • Slet alle emner

  Du kan slette alle de emner, der er registreret under fanerne [MY MENU1] til [MY MENU5]. Fanerne bevares. Når er [Slet alle emner], slettes alle de emner, som er registreret under alle de oprettede faner.

Forholdsregler

 • Når du udfører [Slet faneblad] eller [Slet alle Min Menu-faneblade], slettes også fanenavne, der er omdøbt med [Omdøb faneblad].

Indstillinger for menuvisning

Du kan vælge [Menuvisning] for at indstille den menuskærm, der skal vises først, når du trykker på knappen MENU.

 • Normal visning

  Viser den sidst viste menuskærm.
 • Vis fra Min Menu-faneblad

  Vises med fanen [Min Menu] valgt.
 • Vis kun Min Menu-faneblad

  Begrænser visning til fanen [Min Menu] (fanerne [Optagelse]/[Autofokus]/[Afspilning]/[Trådløse funktioner]/[Indstilling]/[Brugerdefinerede funktioner] vises ikke).