Affyring af testflash/ledelys fra modtagere

Testflash eller ledelys () kan indstilles i trådløs flashfotografering med radiotransmission fra Speedlites EL-5, der er indstillet som modtagere.

 1. Tryk joysticket lige ind.

 2. Affyr flashen.

  [Affyring af testflash]

  • Tryk joysticket til lodret eller vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge TEST, og tryk derefter joysticket lige ind.

  [Ledelys] ()

  Tilgængelig, når andre kameramodeller end kameraer i EOS R- eller EOS M-serierne bruges som afsendere med EL-5 som modtage.

  • Tryk joysticket til lodret eller vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge MODEL, og tryk derefter joysticket lige ind.
  • Det trådløse system affyrer test eller ledelys, når modtagere transmittere et affyringssignal til afsenderen.

Forsigtig

 • Se mere om forholdsregler i forbindelse med ledelys på Ledelys.

Bemærk

 • Hvis der er to eller flere afsendere (), bliver affyringssignalet transmitteret til hovedafsenderen.