Angivelse af flashfunktioer fra kameraet

I dette kapitel beskrives, hvordan du kan konfigurere flashfunktioner fra kameramenuen.

Forsigtig

  • De betjeninger, som beskrives i dette kapitel er ikke længere tilgængelige, når kameraet er i metoderne Fuldautomatisk eller Program i Basiszone. Indstiller kameraets optagelsesmetoden til Fleksibelt prioriteret AE, Program AE, Lukkerprioriteret AE, Blændeprioritet AE, Manuel eksponering eller Bulb (Bulb) (Kreativ zone).