Om denne vejledning

Ikoner i denne vejledning

Drejeknap Angiver drejeknappen.
Tidsindstilling på 12 sekunder / Tidsindstilling på 16 sekunder Angiver varigheden (ca. 12 eller 16 sek.) for handlingen på den knap, du har trykket på, baseret på, hvornår du slipper knappen.
  • Med hensyn til knapper og indstillingspositioner bruger denne brugervejledning bruger de samme ikoner eller skærmpunkter, som findes på Speedliten.
Link Links til sider med relaterede emner.
Advarsel

Advarsel for at forebygge optagelsesproblemer.

Supplerende oplysninger

Supplerende oplysninger.

til højre for sidens titler angiver funktioner, der kun er tilgængelige, når kameraet er i programmer i Kreativ zone. (Fleksibelt prioriteret AE, Program AE, Lukkerprioriteret AE, Blændeprioritet AE, Bulb eller Manuel eksponering).

Fejlfinding Tips til fejlfinding.

Grundlæggende antagelser

  • Instruktioner gælder for Speedlite og kamera, når de er tændt ().
  • De ikoner, der benyttes til knapper, drejeknapper og symboler i teksten, svarer til ikonerne på kameraet og Speedlite.
  • Funktioner kan indstilles ved at trykke joysticket lodret eller vandret eller ved at dreje Drejeknap for at vælge.
  • Funktionsopsætning lukkes ved at trykke på knappen Fortryd.
  • Standardindstillinger er en forudsætning for Speedlitens brugerdefinerede/personlige funktioner samt kameraets menufunktioner/brugertilpassede funktioner.