Flashindstillingerer med kamerakamerakontrol

I dette kapitel beskrives, hvordan flashfunktionerne indstilles fra kameraets menuskærm.

Forsigtig

  • Når kameraets optagelsesmetode er indstillet til en fuldautomatisk metode eller metode under Program i basiszone, kan betjeningerne i dette kapitel ikke anvendes. Indstil kameraoptagelsesmetoden til Fleksibel AE Program AE Lukkerprioriteret AE Blændeprioriteret AE Manuel eksponering bulb (Bulb) (Program i Kreativ zone).