Podporované snímky

Snímky ve formátu JPEG či TIFF je možné zvětšit na dvojnásobek jejich vertikální a horizontální velikosti pomocí nástroje Neural network Upscaling Tool (dále jen „aplikace“).

Před použitím aplikace je nutné ji stáhnout do počítače a zakoupit předplatné. Pokyny naleznete v části Stažení a instalaceZakoupení předplatného.

Soulad s normami JPEG: Snímky typu JPEG kompatibilní se standardem Exif 2.2, 2.21 nebo 2.3
TIFF: Snímky TIFF
kompatibilní se standardem Exif (kompatibilitu snímků zkontrolujte ve zkušebním období po zakoupení předplatného.)
Počet pixelů Výška či šířka: 400–9999 pixelů
Celkový počet pixelů: až 65 megapixelů

Poznámka

  • Je vyžadováno připojení k internetu, což vyžaduje smlouvu s poskytovatelem a stávající síťové připojení. Mohou být účtovány poplatky za připojení nebo přístupový bod.