Zakoupení předplatného

Následujícím způsobem zakupte předplatné aplikace.

  1. Zapněte aplikaci.

  2. Klikněte na tlačítko [OK].

  3. Vyberte požadovanou možnost.

    • Chcete-li zakoupit předplatné, vyberte možnost [Move to the plans page/Přejít na stránku s plány předplatného] a postupujte podle zobrazených pokynů.
    • Pokud v počítači spravujete více ID Canon, můžete kliknutím na tlačítko [Switch users/Přepnout uživatele] přepnout na preferované ID Canon, které chcete pro dané předplatné použít.
    • Po získání předplatného vyberte možnost [Use functions of the subscribed plan/Použít funkce plánu předplatného] a přihlaste se k používání aplikace.

Upozornění

  • Jestliže u svého předplatného odstraníte ID Canon, nebudete moci toto předplatné používat.