Nastavení sítě

EOS-1D X Mark IIIR3R5/R5 C (s WFT-R10B)

Tyto operace jsou dostupné pro nastavení sítě fotoaparátu.

 1. Vytvářejte, upravujte a odstraňujte nastavení sítě
 2. Zápis a načítání nastavení sítě do a ze souborů
 3. Zápis a načítání nastavení sítě do a z fotoaparátu
 4. Nastavení LAN
 5. Nastavení FTP

Požadavky na systém

Windows Operační systém

Windows 11, Windows 10 (verze 1607 nebo vyšší)

Paměť RAM

Alespoň 4 GB pro systém Windows 11

Alespoň 2 GB u 64bitového systému Windows 10

Alespoň 1 GB u 32bitového systému Windows 10

Úložiště

Minimálně 100 MB volného místa

Zobrazení

1366 x 768, 16bitové barvy nebo lepší

macOS Operační systém

macOS 11, 12, 13

 • Kompatibilní s počítači Mac s procesorem Apple Silicon
Paměť RAM

Alespoň 4 GB pro systémy macOS 11–13

Úložiště

Minimálně 100 MB volného místa

Zobrazení

1280 x 800, 16bitové barvy nebo lepší

Upozornění

 • Použití této funkce vyžaduje instalaci Nástroje pro nastavení sítě EOS.
 • Tato funkce vyžaduje dostatečné znalosti o konfiguraci vaší pevné sítě LAN a serveru FTP. Společnost Canon nemůže poskytnout podporu pro konfiguraci pevných sítí LAN nebo serverů FTP.
 • Společnost Canon nemůže nést odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození v důsledku chybného nastavení sítě nebo serveru FTP. Společnost Canon navíc nemůže nést odpovědnost za jakékoli jiné ztráty nebo škody způsobené používáním této funkce.
 • Při používání funkcí LAN přijměte veškerá bezpečnostní opatření, která považujete za nezbytná. Společnost Canon nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené neoprávněným přístupem nebo jiným porušením zabezpečení.

Poznámka

 • Nástroj pro nastavení sítě EOS lze spustit i samostatně.

Funkce nastavení sítě

 1. V hlavním okně klikněte na tlačítko [Camera settings/Nastavení fotoaparátu].

 2. Klikněte na položku [Network settings/Nastavení sítě].

  • Zobrazí se hlavní okno nastavení sítě.

Hlavní okno nastavení sítě

Nástroj pro nastavení sítě EOS

 1. Nastavení připojení
 2. Souborové ovladače
 3. Ovladače fotoaparátu
 4. Tlačítko kontroly adresy MAC

  Kliknutím zobrazíte adresy MAC připojených fotoaparátů a dalších zařízení v samostatném okně. Kliknutím na možnost [Copy/Kopírovat] v okně můžete také adresy MAC zkopírovat.

 5. Inicializovat nastavení

  Vymaže všechny informace [Connection settings/Nastavení připojení], [Comm settings/Nastavení komunikace] a [Function settings/Nastavení funkcí] uložené v softwaru. Chcete-li informace vymazat, klikněte na [Initialize settings/Inicializovat nastavení] a poté klikněte na [Delete/Odstranit] v zobrazeném dialogovém okně.

 6. Zobrazení informací

  Zobrazí informace o vybraném nastavení připojení.

 7. Vybrat nastavení připojení

Nastavení připojení

Konfigurace nového nastavení

 1. Zobrazte hlavní okno nastavení sítě ().

 2. Klikněte na [New/Nový] v [Connection settings/Nastavení připojení].

 3. Klikněte na [New/Nový] v [Comm settings/Nastavení komunikace].

 4. Nakonfigurujte nastavení podle potřeby.

  • V tomto dialogovém okně můžete provést následující nastavení.

   1. Upravit název nastavení komunikace
   2. Vybrat nastavení LAN
   3. Nastavení TCP/IP
   4. Nastavení bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi, WFT).
  • Po dokončení klikněte na [Save/Uložit] a vraťte se do dialogového okna [Connection settings/Nastavení připojení].
 5. Klikněte na [New/Nový] v [Function settings/Nastavení funkce].

 6. Nakonfigurujte nastavení podle potřeby.

  • V tomto dialogovém okně můžete provést následující nastavení.

   1. Upravit název nastavení funkce
   2. Vybrat režim FTP
   3. Upravit nastavení FTP/SFTP/FTPS
   4. Nastavení serveru příjemce
    • Nastavení názvu serveru FTP (IP adresy)
    • Procházet cílovou složku

     Klikněte na [Browse/Procházet] a můžete procházet. Po kliknutí na [Browse/Procházet] se EU připojí k určenému serveru FTP.

  • Po dokončení klikněte na [Save/Uložit] a vraťte se do dialogového okna [Connection settings/Nastavení připojení].
 7. Klikněte na [Save/Uložit] v dialogovém okně [Connection settings/Nastavení připojení] a vraťte se do hlavního okna nastavení sítě.

  • Nastavení je uloženo v softwaru.

Změna nastavení

 1. Zobrazte hlavní okno nastavení sítě ().

 2. Otevřete nastavení, která chcete změnit, a poté klikněte na [Change/Změna].

 3. Změňte nastavení podle potřeby.

Mazání nastavení

 1. Zobrazte hlavní okno nastavení sítě ().

 2. Otevřete nastavení, které chcete odstranit.

 3. Klikněte na [Delete settings/Odstranit nastavení] a poté klikněte na [Delete/Odstranit] na další obrazovce.

Operace se soubory

Uložení nastavení do souboru

 1. Zobrazte hlavní okno nastavení sítě ().

 2. Otevřete nastavení, které chcete uložit.

 3. Klikněte na [Save to file/Uložit do souboru], nakonfigurujte nastavení podle potřeby v dialogovém okně a poté klikněte na [Save/Uložit].

Upozornění

 • Soubory NIF vytvořené pomocí této funkce jsou kompatibilní pouze s EOS-1D X Mark III, R3, R5R5 C.

Otevírání souborů

 1. Zobrazte hlavní okno nastavení sítě ().

 2. Klikněte na [Open file/Otevřít soubor], poté vyberte soubor v dialogovém okně a klikněte na [Open/Otevřít].

  • Vybraný soubor nastavení se otevře v hlavním okně nastavení sítě.

Upozornění

 • Soubory, které můžete otevřít, jsou omezeny na soubory NIF vytvořené pomocí této funkce nebo pomocí EOS-1D X Mark III, R3, R5 nebo R5 C.

Ovládání fotoaparátu

Zápis nastavení do fotoaparátu

 1. Zobrazte hlavní okno nastavení sítě ().

 2. Otevřete nastavení, u kterého chcete provést zápis do fotoaparátu.

 3. Klikněte na položku [Save settings/Uložit nastavení].

 4. V dialogovém okně vyberte soubor [SET], do kterého chcete zapsat nastavení, a poté klikněte na [Save/Uložit].

  • Podrobnosti zobrazení se mohou lišit v závislosti na připojeném fotoaparátu.

Načtení nastavení z fotoaparátu

 1. Zobrazte hlavní okno nastavení sítě ().

 2. Klikněte na položku [Load settings/Načíst nastavení].

 3. V dialogovém okně vyberte soubor [SET], z něhož chcete načíst nastavení, a poté klikněte na [Load/Načíst].

  • Nastavení se zobrazí v hlavním okně nastavení sítě.
  • Podrobnosti zobrazení se mohou lišit v závislosti na připojeném fotoaparátu.

Mazání nastavení z fotoaparátu

 1. Zobrazte hlavní okno nastavení sítě ().

 2. Klikněte na [Delete settings/Odstranit nastavení] v [Camera operations/Ovládání fotoaparátu], v dialogovém okně vyberte soubor [SET], který chcete odstranit, a poté klikněte na [Delete/Vymazat].