Nastavení tiskárny

Také lze změnit několik nastavení, která řídí provoz tiskárny SELPHY. Nastavení zůstane zachováno i po vypnutí tiskárny SELPHY nebo vyjmutí paměťové karty.

 1. Vyberte možnost [Setup/Nastavení] a stiskněte OK.

 2. Vyberte možnost [Printer Setup/Nastavení tiskárny] a stiskněte OK.

 3. Vyberte položku, kterou si přejete změnit, a stiskněte OK.

Adresa URL pro stažení manuálu/softwaru

Pokud si chcete stáhnout návod k použití, naskenujte zobrazený QR kód pomocí chytrého telefonu.

Priorita průkazové fotografie

 • Automaticky zobrazí obrazovku Nastavení průkazové fotografie (), když tiskárnu SELPHY zapnete, vložíte paměťovou kartu nebo po tisku.
 • Pokud je tato možnost nastavena na [Off/Vyp], zobrazí se místo toho obrazovka [Select & Print/Výběr a tisk] ().
 • Off/Vyp (výchozí) / On/Zap

Ponechat nastavení tisku

 • Ponechání nastavení tisku () i po vypnutí tiskárny.
 • Lze nastavit samostatně pro každé nastavení tisku.
 • Off/Vyp (výchozí) / On/Zap

Formát data

 • Při přidávání data () upravte jeho formát podle potřeby.
 • rrrr/mm/dd / mm/dd/rrrr / dd/mm/rrrr (výchozí)

Úspora energie

 • Tiskárna SELPHY se automaticky vypne, pokud je přibližně 5 minut v nečinnosti.
 • On/Zap (výchozí) / Off/Vyp

Poznámka

 • Tiskárna SELPHY se automaticky nevypne v těchto případech.

  • Při připojení jiného zařízení
  • Při povolení funkce Wi-Fi
  • Když se zobrazí chybové hlášení
  • Když je k tiskárně SELPHY připojena aplikace SELPHY Photo Layout, po instalaci do chytrého telefonu, jak je popsáno v části Používání aplikace SELPHY Photo Layout

Jazyk

 • Změna jazyka nabídek a zpráv ().