Nastavení tisku

V případě tisku z paměťových karet nebo jednotek USB flash lze změnit několik nastavení tisku. Nastavení se vztahují na veškerý relevantní tisk, takže není třeba doplňovat nastavení pro každý snímek. Mějte na paměti, že po vypnutí tiskárny SELPHY se obnoví výchozí nastavení. V závislosti na typu snímku nebo použité aplikaci nemusí být možné některé funkce nakonfigurovat.

 1. Vyberte možnost [Setup/Nastavení] a stiskněte OK.

 2. Vyberte možnost [Print settings/Nastavení tisku] a stiskněte OK.

 3. Vyberte položku, kterou si přejete změnit, a stiskněte OK.

  • Nastavení tisku lze také zobrazit na obrazovce [Preview/Náhled]. (Nastavení nedostupná pro aktuální funkci tisku jsou zobrazena šedě a nelze je upravit.)

Povrchová úprava tisku

 • Přidáním jemné textury na povrch vašich výtisků můžete vytvářet méně lesklou úpravu.
(1) Glossy/Lesklý (výchozí) Tisk s lesklým povrchem.
(2) Semi-gloss/Pololesklý Jemný vzor pro dosažení méně lesklého povrchu.
(3) Satin/Saténový Jemný rastrový vzor pro dosažení méně lesklého povrchu.

Okraje

 • Tiskněte snímky s okraji nebo bez nich.
 • Výběrem možnosti [Bordered/S okraji] můžete vytisknout celý snímek.
 • Borderless/Bez okrajů (výchozí) / Bordered/S okraji

Rozvržení stránky

 • Vyberte počet snímků na arch.
 • Pro sadu barevného inkoustu a papíru KC-18IL (8 štítků na stránku, ), vyberte [Multi 8].
1-up/1 na stránce (výchozí) Tisk jednoho snímku na arch.
Multi 2 Tisk dvou snímků na arch.
Multi 4 Tisk čtyř snímků na arch.
Multi 8 Tisk osmi snímků na arch.

Pozadí

 • Nastavte barvu kolem snímků.
 • Dopad tohoto nastavení můžete vidět na obrazovce [Preview/Náhled], a to na obrázku rozložení vpravo nahoře.
 • White/Bílá (výchozí) / Black/Černá

Optimalizace snímku

 • Automaticky provádí korekci jasu a kontrastu podle každého snímku.
 • On/Zap (výchozí) / Off/Vyp

Jas

 • Nastavení jasu snímku v rozsahu od ‑3 do +3.
 • Pro jasnější snímky zvolte vyšší kladnou hodnotu, pro tmavší snímky zvolte vyšší zápornou hodnotu.

Nastavení barev

 • Upravte úroveň červené, modré, azurové a žluté (R/B/C/Y) v rozsahu 0–3. Například zvýšením úrovně R se sníží úroveň C (komplementární barvy).
 • Stiskněte Tlačítko NahoruTlačítko DolůTlačítko VlevoTlačítko Vpravo a vyberte hodnotu. Následně stiskněte OK a potvrďte svůj výběr.

Filtr

 • Vyberte speciální barevné tóny, aby výtisky vypadaly osobitě, nebo zvolte sépiové či černobílé výtisky.
Off/Vyp (výchozí)
Vivid/Živé barvy Snímky jsou živé, kontrastnější a sytější.
Neutral/Neutrální Obrázky jsou tlumené, s menším kontrastem a sytostí barev.
PositiveFilm/Diapozitiv Snímky mají živý, přirozený vzhled jako při fotografování na diapozitivy.
Sepia/Sépie Vytváří sépiové výtisky.
B/W / Černobíle Vytváří černobílé výtisky.

Vyhlazení pleti

 • Dodá pleti na snímku hladký a krásný vzhled.
 • Off/Vyp (výchozí) / On/Zap

Redukce červených očí

 • Korekce snímků ovlivněných efektem červených očí.
 • Off/Vyp (výchozí) / On/Zap

Datum

 • Přidání dat pořízení snímků fotoaparátem při tisku.
 • Při použití možnosti [Subtle/Jemné] budou znaky nepostřehnutelné při přímém pohledu, ale viditelné z úhlu.
 • Off/Vyp (výchozí) / Prominent/Výrazné / Subtle/Jemné

Upozornění

 • Abyste se vyhnuli dvěma datům u snímků, kde bylo datum již označeno fotoaparátem, vyberte možnost [Off/Vyp].

Číslo souboru

 • Snímky lze vytisknout s číslem souboru.
 • Při použití možnosti [Subtle/Jemné] budou znaky nepostřehnutelné při přímém pohledu, ale viditelné z úhlu.
 • Off/Vyp (výchozí) / Prominent/Výrazné / Subtle/Jemné

Tisk teček zabraňujících opakovanému použití

 • Na okraji se vytisknou tečky, abyste papír omylem nepoužili dvakrát.
 • On/Zap (výchozí) / Off/Vyp

Upozornění

 • Nikdy nepoužívejte papír pro tisk opakovaně, i když je větší část listu nepotištěna. Mohlo by to tiskárnu poškodit nebo způsobit nesprávnou funkci.