Vložení inkoustové kazety

 1. Zkontrolujte velikost inkoustové kazety.

  • Velikost inkoustové kazety musí odpovídat velikosti papíru, který použijete.
 2. Otevřete kryt prostoru inkoustové kazety.

 3. Vložte inkoustovou kazetu.

  • Vložte inkoustovou kazetu do tiskárny ve směru šipky vyznačené na kazetě, dokud kazeta nezacvakne.
 4. Zavřete kryt prostoru inkoustové kazety.

Výměna inkoustové kazety

 • Když se na displeji zobrazí hlášení, že došel inkoust, otevřete kryt pro oblast inkoustové kazety, aniž byste vypínali napájení.
 • Posunutím zámku ve vyobrazeném směru vyjměte inkoustovou kazetu a následně vložte novou inkoustovou kazetu ().

Upozornění

 • Nedotýkejte se inkoustových archů.
 • Zamezte vniknutí prachu na inkoustový arch.
 • Inkoustové kazety nepoužívejte opakovaně.

Poznámka

 • Pokud je inkoustový arch volný, opatrně otočte ozubeným kolečkem a utáhněte ho.
 • V případě inkoustové kazety, která má ve spodní části zámek, při otáčení ozubeného kolečka pro utažení archu stiskněte zámek (jak ukazuje obrázek) pro uvolnění.