Nabídky na kartě: Komunikační funkce

Upozornění

  • Některé položky menu nelze konfigurovat, pokud je fotoaparát připojen k počítačům nebo jiným zařízením pomocí propojovacího kabelu.
  • Připojení k síti Wi-Fi bude ukončeno, pokud nastavíte napájení fotoaparátu na Vypnutí nebo otevřete kryt prostoru pro kartu/baterii.
  • Po navázání připojení Wi-Fi nefunguje funkce automatického vypnutí napájení fotoaparátu.