Stáhnout snímky do Image.canon

Tato část popisuje, jak zasílat snímky do služby image.canon.

Připojení fotoaparátu k image.canon

Propojte fotoaparát s úložištěm image.canon a posílejte snímky přímo z fotoaparátu.

 • Je vyžadován chytrý telefon s prohlížečem a připojením k internetu.
 • Pokyny, jak používat službu image.canon a podrobnosti o zemích a regionech, kde je dostupná, naleznete na webu image.canon (https://image.canon/).
 • Mohou být účtovány zvláštní poplatky za připojení k ISP a přístupovému bodu.
 1. Vyberte [Komunikační funkce: Načtení do image.canon].

  • Když se zobrazí hlášení, že [Komunikační funkce: Nastavení sítě Wi-Fi] je nastavené na [Zakázat], vyberte [OK].
 2. Vyberte možnost [OK].

  • Tato obrazovka se nezobrazí, pokud je Wi-Fi již nastaveno na [Povolit].
 3. Vyberte možnost [Připojit].

  • Pokud není nainstalována specializovaná aplikace, vyberte možnost [Instalace].
 4. Vyberte možnost [OK].

 5. Naskenujte QR kód pomocí odpovídající aplikace.

  • Vyberte možnost [OK].
 6. Navažte připojení na síť Wi-Fi.

  • Připojte se k přístupovému bodu prostřednictvím Wi-Fi. Pro používaný způsob připojení dodržujte příslušné pokyny.

   • Připojení přes WPS (, )
   • Manuální připojení k detekovaným sítím ()
   • Ruční připojení pomocí specifikace informací o přístupovém bodu ()
 7. Potvrďte, že je dané číslo zobrazeno v dané aplikaci.

  • Vyberte možnost [OK].
 8. Dokončete nastavení.

  • Stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Na obrazovce fotoaparátu se zobrazí nabídka nastavení.

  Poznámka

  • Ikona [Webová služba] se změní na [Připojeno k webové službě].

 9. Zkontrolujte speciální aplikaci.

  • Zkontrolujte, zda je název modelu fotoaparátu zaregistrován ve speciální aplikaci.

Obrazovka [Načtení do image.canon]

 • Poslat automat.

  Můžete zvolit, zda se mají snímky odesílat automaticky.

 • Typ k poslání

  Můžete vybrat typ nahrávaných snímků.

 • Přepnout síť

  Můžete změnit nastavení pro připojení Wi-Fi.

 • Vymazat nast. připojení k webu

  Můžete vymazat nastavení webového propojení fotoaparátu.

Stáhnout snímky do image.canon

Po spuštění fotoaparátu (nebo probuzení ze stavu automatického vypnutí) se snímky automaticky nahrají do služby image.canon. Snímky nahrané na image.canon lze stáhnout do počítače nebo přenést do jiných webových služeb.

 • Nahrávání není možné v průběhu pořizování intervalových snímků.
 1. Vyberte [Komunikační funkce: Načtení do image.canon].

  • Zobrazí se obrazovka [Načtení do image.canon] ().
 2. Nastavte [Poslat automat.] na [Povolit].

  • Pokud je položka [Poslat automat.] již nastavena na [Povolit], přejděte ke kroku 3.
 3. Nastavte [Typ k poslání].

  • Pouze fotogr.

   Odesílání se týká pouze statických fotografií.

  • Fotogr.+film

   Odesílání se vztahuje na fotografie i filmy.

 4. Znovu zapněte fotoaparát.

  Poznámka

  • Odeslané snímky se ukládají na image.canon na dobu 30 dnů v původní velikosti snímku bez omezení.