AF/Řízení

Tato kapitola popisuje činnost automatického zaostřování a režimy řízení a zavádí nastavení nabídky na kartě AF [Automatické zaostřování].

napravo u názvu označuje funkce dostupné pouze v režimech kreativní zóny.

Poznámka

  • AF označuje automatické zaostřování (Autofocus). MF označuje ruční zaostřování (Manual focus).