Velikost filmového záznamu

Velikost záznamu, snímkovou frekvenci a metodu komprese můžete nastavit v nabídce [Snímání: Velik.film.zázn.].

Vezměte na vědomí, že snímková frekvence se automaticky aktualizuje, aby odpovídala nastavení [Nastavení: Videosystém] ().

Velikost snímku Poměr stran
4K 3840×2160 16:9
Full HD 1920×1080 16:9

Upozornění

 • Pokud změníte nastavení [Nastavení: Videosystém], znovu nastavte [Snímání: Velik.film.zázn.].
 • Jiná zařízení nemusí normálně přehrávat filmy, jako jsou filmy v kvalitě 4K, Full HD59,94 sn./s/50,00 sn./s a filmy s vysokou snímkovou frekvencí, protože přehrávání je náročné na zpracování.
 • Zdánlivé rozlišení a šum se mírně liší v závislosti na velikosti filmového záznamu, nastavení oříznutého záznamu a použitém objektivu.

Poznámka

 • Abyste dosáhli lepšího výkonu s kartou, doporučujeme před pořízením záznamu filmu naformátovat kartu ve fotoaparátu ().
 • Filmy nelze zaznamenávat v kvalitě HD nebo VGA.

Záznam filmu v kvalitě 4K

 • Záznam 4K filmů vyžaduje stabilní kartu s vysokou rychlostí zápisu. Podrobné informace naleznete v části Karty, na které lze zaznamenat filmy.
 • Záznam filmů v rozlišení 4K významně zvyšuje zatížení. V porovnání s normálním snímáním filmů se může rychleji nebo výrazněji zvýšit teplota fotoaparátu. Pokud se během záznamu filmu zobrazí bílá ikona [Omezení přehřátí] nebo červená ikona [Omezení přehřátí (červená)], karta může být horká, a proto zastavte snímání filmu a než vyjmete kartu, nechte fotoaparát vychladnout. (Nevyjímejte kartu ihned.)
 • Z filmu v rozlišení 4K můžete vybrat jakýkoli požadovaný snímek a uložit jej na kartu jako snímek JPEG ().

Oblast snímku

Obrazová plocha videa se liší v závislosti na velikosti filmového záznamu, nastavení oříznutého záznamu a použitém objektivu.

 • Objektivy typu RF nebo EF s [Snímání: Ořez filmu] nastaveny na [Zakázat]

  • (1) 4K (3840×2160) / 4K (časosběrný) / Full HD (časosběrný)
  • (2) Full HD (1920×1080)
 • Objektivy typu RF nebo EF s [Snímání: Ořez filmu] nastaveny na [Povolit]
 • Objektivy RF-S nebo EF-S

  • (3) 4K (3840×2160) / 4K (časosběrný) / Full HD (1920×1080) / Full HD (časosběrný)

Upozornění

 • Záznam filmů při vysokorychlostním snímání nelze provést s objektivy typu RF-S nebo EF-S; nebo s [Snímání: Ořez filmu] nastaveným na [Povolit].
 • Záznam s filmem digital IS () ořízne obraz kolem středu obrazovky ještě více.

Snímková frekvence (sn./s: snímky za sekundu)

 • [179,8 sn./s] 179,82 sn./s / [] 119,88 sn./s / [] 59,94 sn./s / [] 29,97 sn./s

  Pro oblasti, kde se používá televizní systém NTSC (např. Severní Amerika, Japonsko, Jižní Korea a Mexiko). Více informací o [179,8 sn./s] nebo [119,9 sn./s] naleznete v části Vysoká snímková frekvence.

 • [150,0 sn./s] 150,00 sn./s / [] 100,00 sn./s / [] 50,00 sn./s / [] 25,00 sn./s

  Pro oblasti, kde se používá televizní systém PAL (např. Evropa, Rusko, Čína a Austrálie). Více informací o [150,0 sn./s] nebo [100,0 sn./s] naleznete v části Vysoká snímková frekvence.

 • [] 23,98 sn./s

  Většinou pro filmové účely. (23,98 sn./s) je k dispozici, pokud je položka [Nastavení: Videosystém] nastavena na možnost [Pro NTSC].

Metoda komprese

 • [] IPB (Standardní)

  Při záznamu efektivně komprimuje několik snímků současně.

 • [] IPB (Lehká)

  Jelikož je film zaznamenán při nižší přenosové rychlosti než u metody IPB (Standardní), bude velikost souboru menší než u metody IPB (Standardní) a kompatibilita přehrávání bude vyšší. To umožní delší dobu záznamu než s možností IPB (Standardní) (s využitím karty stejné kapacity).

Formát filmového záznamu

 • [MP4] MP4

  Všechny filmy, které zaznamenáte fotoaparátem, jsou zaznamenány jako videosoubory ve formátu MP4 (přípona souboru: „.MP4“).

Karty, na které lze zaznamenat filmy

Podrobnosti o kartách, které mohou nahrávat při jednotlivých velikostech filmového záznamu, naleznete v části Rychlostní požadavky karty (záznam filmu) [rychlost čtení/zápisu].

Vyzkoušejte karty zaznamenáním několika filmů, abyste se ujistili, že mohou zaznamenávat správně ve zvolené velikosti ().

Upozornění

 • Před zaznamenáním filmu v kvalitě 4K naformátujte karty výběrem možnosti [Nízkoúrovňové form.] u položky [Nastavení: Formátovat kartu] ().
 • Karty ve formátu FAT32 nelze použít při záznamu filmů se snímkovou frekvencí 179,82/150,00 sn./s.
 • Pokud k záznamu filmů použijete kartu s nízkou rychlostí zápisu, film se nemusí zaznamenat správně. Rovněž pokud budete přehrávat film uložený na kartě s nízkou rychlostí čtení, nemusí se přehrát správně.
 • Při záznamu filmů používejte vysoce výkonné karty s rychlostí zápisu dostatečně vyšší než bitový tok.
 • Pokud nelze filmy správně zaznamenat, naformátujte kartu a zkuste to znovu. Pokud formátování nevyřešilo problém, vyhledejte si další informace na webu výrobce karty apod.

Poznámka

 • Abyste dosáhli lepšího výkonu s kartou, doporučujeme před pořízením záznamu filmu naformátovat kartu ve fotoaparátu ().
 • Informace o rychlostech zápisu a čtení karty naleznete na webu výrobce příslušné karty apod.

Videosoubory větší než 4 GB

 • Použití karet SDHC naformátovaných ve fotoaparátu

  Pokud použijete fotoaparát k formátování karty SDHC, naformátuje se v souborovém systému FAT32.

  Pokud s kartou naformátovanou v souborovém systému FAT32 zaznamenáváte film a velikost souboru překročí 4 GB, vytvoří se automaticky nový videosoubor.

  Při přehrávání filmu bude nutné přehrát jednotlivé videosoubory samostatně. Videosoubory se nepřehrají automaticky jeden po druhém. Až skončí přehrávání filmu, vyberte další film a přehrajte jej.

 • Použití karet SDXC naformátovaných ve fotoaparátu

  Pokud použijete fotoaparát k formátování karty SDXC, naformátuje se v souborovém systému exFAT.

  Při použití karty naformátované pomocí souborového systému exFAT se film uloží jako jeden soubor (aniž by byl rozdělen do více souborů), i když velikost souboru při záznamu filmu překročí 4 GB.

Upozornění

 • Při importu videosouborů přesahujících 4 GB do počítače použijte nástroj EOS Utility nebo čtečku karet (). Uložit videosoubory překračující délku 4 GB nemusí být možné, pokud se o to pokusíte s použitím standardních funkcí operačního systému počítače.

Celková doba záznamu filmu a velikost souboru za minutu

Podrobné informace naleznete v části Záznam filmu.

Maximální doba záznamu filmu

 • Záznam filmů bez vysokorychlostního snímání

  Maximální doba záznamu na film je 2 hod. Jakmile je dosaženo doby 2 hodin, záznam se automaticky zastaví. Záznam filmu můžete opět zahájit po stisknutí tlačítka snímání filmů (film se zaznamená jako nový soubor).

 • Záznam filmů s vysokorychlostním snímáním

  Maximální doba záznamu jednoho filmu je následující.

  • Nastaveno na 119,88/100,00 sn./s: Až 30 min
  • Nastaveno na 179,82/150,00 sn./s: Až 20 min

  Po uplynutí této doby se proces nahrávání automaticky zastaví. Záznam vysokorychlostního filmu můžete opět zahájit po stisknutí tlačítka snímání filmů (film se zaznamená jako nový soubor).

Upozornění

 • Po extenzivním přehrávání filmů / zobrazení živého náhledu může stoupnout teplota uvnitř fotoaparátu a k dispozici bude kratší doba záznamu.