Základní operace

Držení fotoaparátu

 • Pohled na obrazovku při fotografování

  Při fotografování můžete obrazovku nastavit naklápěním. Podrobné informace naleznete v části Používání obrazovky.

  • (1) Normální úhel
  • (2) Malý úhel
  • (3) Velký úhel
 • Fotografování přes hledáček

  Chcete-li získat ostré snímky, držte fotoaparát pevně, abyste minimalizovali jeho rozhýbání.

  • (1) Horizontální snímání
  • (2) Vertikální snímání
  1. Pevně uchopte grip fotoaparátu pravou rukou.
  2. Levou rukou držte zespodu objektiv.
  3. Dotýkejte se lehce pravým ukazováčkem tlačítka spouště.
  4. Paže a lokty mírně přitiskněte k přední části těla.
  5. K dosažení stabilního postoje je potřebné nakročit jednou nohou nepatrně před druhou nohu.
  6. Fotoaparát přitiskněte k obličeji a dívejte se přes hledáček.

Tlačítko spouště

Tlačítko spouště má dvě polohy. Lze jej namáčknout napůl. Poté je možné tlačítko spouště stisknout úplně.

Stisknutí do poloviny

Dojde k aktivaci automatického zaostřování a systému automatické expozice, který nastaví rychlost závěrky a hodnotu clony.

Nastavení expozice (rychlost závěrky a hodnota clony) se zobrazí na obrazovce nebo v hledáčku po dobu 8 s (časovač měření / Časovač 8 s).

Úplné stisknutí

Dojde k uvolnění závěrky a vyfotografování snímku.

 • Zamezení rozhýbání fotoaparátu

  Pohyb fotoaparátu drženého v rukou v okamžiku expozice je označován jako rozhýbání fotoaparátu. To může způsobit rozmazání snímků. Chcete-li rozhýbání fotoaparátu zamezit, zapamatujte si následující pokyny:

  • Uchopte fotoaparát a stabilizujte jej způsobem uvedeným na Držení fotoaparátu.
  • Automaticky zaostřete stisknutím tlačítka spouště do poloviny, poté tlačítko spouště pomalu stiskněte úplně.

Poznámka

 • Pokud stisknete tlačítko spouště úplně bez předchozího stisknutí do poloviny nebo stisknete tlačítko spouště do poloviny a bezprostředně poté je stisknete úplně, vyfotografuje fotoaparát snímek až po určitém okamžiku.
 • Stisknutím tlačítka spouště do poloviny lze přejít zpět do stavu připravenosti k fotografování i během zobrazení nabídky nebo přehrávání snímků.

Hlavní ovladač

 • (1) Po stisknutí tlačítka otáčejte voličem Hlavní ovladač.

  Stiskněte například tlačítko Multifunkce a pak otáčejte voličem Hlavní ovladač.

  Pokud namáčknete tlačítko spouště, přejde fotoaparát zpět do stavu připravenosti ke snímání.

  • Slouží k operacím, jako například k nastavení vyvážení bílé, režimu řízení, kompenzaci expozice s bleskem nebo stylu Picture Style.
 • (2) Otáčejte pouze voličem Hlavní ovladač.

  Dívejte se na obrazovku nebo do hledáčku a otáčejte voličem Hlavní ovladač.

  • Pomocí tohoto voliče lze nastavit rychlost závěrky, hodnotu clony a další možnosti.

Poznámka

 • Operace (1) lze provést, i když jsou ovládací prvky uzamčeny blokováním více funkcí ().

Rychloovladač

 • (1) Po stisknutí tlačítka otáčejte voličem Rychloovladač.

  Stiskněte například tlačítko Multifunkce a pak otáčejte voličem Rychloovladač.

  Pokud namáčknete tlačítko spouště, přejde fotoaparát zpět do stavu připravenosti ke snímání.

  • Slouží k operacím, jako například k nastavení režimu měření, činnosti AF, rozsahu citlivosti ISO nebo oblasti AF.
 • (2) Otáčejte pouze voličem Rychloovladač.

  Dívejte se na obrazovku nebo do hledáčku a otáčejte voličem Rychloovladač.

  • Používá se k operacím jako nastavení hodnoty kompenzace expozice a hodnoty clony pro ruční expozice.

Poznámka

 • Operace (1) lze provést, i když jsou ovládací prvky uzamčeny blokováním více funkcí ().

Multifunkční tlačítko

Jedním (nebo opakovaným) stisknutím tlačítka Multifunkce a poté otočením voliče Hlavní ovladač nebo Rychloovladač můžete nastavit vyvážení bílé (), režim řízení (), kompenzaci expozice s bleskem (), Picture Style (), režim měření (), činnost AF (), citlivost ISO () a oblast AF ().

Chcete-li vybrat oblast AF, stiskněte tlačítko Volba AF bodu a poté tlačítko Multifunkce (Časovač 6 s).

Tlačítko aktivace AF

Ekvivalent namáčknutí tlačítka spouště do poloviny (v režimech kreativní zóny).

Přepínač blokování více funkcí

Konfigurací možnosti [Uživatelské funkce: Blokování více funkcí] () a nastavením přepínače napájení / blokování více funkcí na možnost Blokování více funkcí se zabrání změně nastavení náhodným dotykem hlavního ovladače, rychloovladače, ovládacího kroužku nebo panelu dotykové obrazovky.

Ovládací kroužek

Kompenzaci expozice lze nastavit otáčením ovládacího kroužku RF objektivů nebo upevňovacích adaptérů při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny v režimu Fv, P, Tv, Av nebo M. Ovládacímu kroužku můžete přiřadit jinou funkci přizpůsobením operací v položce [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení ovladačů] ().

Upozornění

 • Při používání objektivů, které mají zaostřovací i ovládací kroužek, ale nemají přepínač, kterým by se tyto funkce přepínaly, musí být nastavena možnost [Automatické zaostřování: Ostřící/ovládací kroužek].

Tlačítko informací

Každým stisknutím tlačítka INFO se změní zobrazované informace.

Následující ukázkové obrazovky jsou pro statické fotografie.

V režimech základní zóny se obrazovka u (1) nezobrazuje.