Režim měření

K dispozici jsou čtyři způsoby (režimy měření), jak lze změřit jas u objektu. Obvykle se doporučuje poměrové měření. Poměrové měření je automaticky nastaveno v režimech základní zóny (kromě režimu Kreativní filtry: Efekt Rybí oko , který používá celoplošné měření se zdůrazněným středem).

 1. Vyberte možnost [Snímání: Režim měření].

 2. Vyberte možnost.

 • Poměrové měření: Poměrové měření

  Jedná se o univerzální režim měření vhodný i pro objekty v protisvětle. Fotoaparát upraví expozici automaticky tak, aby odpovídala fotografované scéně.

 • Částečné měření: Částečné měření

  Je efektivní tam, kde jsou kolem objektu výrazně jasnější světla, například v důsledku protisvětla. Oblast částečného měření je indikována na obrazovce.

 • Bodové měření: Bodové měření

  Tento režim je efektivní při měření určité části objektu. Oblast bodového měření je indikována na obrazovce.

 • Celoplošné měření se zdůrazněným středem: Celoplošné se zdůr.stř.

  Měření je zprůměrováno přes celou obrazovku, avšak střed obrazovky má větší váhu.

Upozornění

 • S možností Poměrové měření (poměrové měření) se při stisknutí tlačítka spouště do poloviny během snímání s [One-Shot AF] zablokuje hodnota expozice (blokování AE). V režimech Částečné měření (částečné měření), Bodové měření (bodové měření) nebo Celoplošné měření se zdůrazněným středem (celoplošné měření se zdůrazněným středem) se expozice nastaví v okamžiku pořízení snímku (bez blokování hodnoty expozice při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny).
 • V režimu [Uživatelské funkce: Rež. měř. AE zámek po ostř.] (), můžete nastavit, zda se má expozice zablokovat (blokování AE) po zaostření objektů pomocí jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF).