Datum/čas/pásmo

Při prvním zapnutí napájení nebo po resetování data/času/časového pásma postupujte podle následujících pokynů a nejprve nastavte časové pásmo.

Pokud nejprve nastavíte časové pásmo, můžete toto nastavení v budoucnu jednoduše upravit podle potřeby a datum a čas se aktualizují odpovídajícím způsobem.

Vzhledem k tomu, že k pořízeným snímkům budou připojeny informace o datu a čase fotografování, nezapomeňte nastavit datum a čas.

Poznámka

 • Při prvním zapnutí fotoaparátu jsou zobrazované informace v angličtině.
 1. Vyberte položku [Nastavení: Datum/čas/pásmo].

 2. Nastavte časové pásmo.

  • Stisknutím tlačítek Závěrka a Záznam filmů vyberte položku [Časové pásmo].
  • Stiskněte tlačítko SET.
  • Stisknutím tlačítek Závěrka a Záznam filmů vyberte časové pásmo a stiskněte tlačítko SET.
  • Pokud vaše časové pásmo není uvedeno, stiskněte tlačítko MENU a potom nastavte rozdíl oproti času UTC v položce [Rozdíl času].
  • Stisknutím tlačítek Závěrka a Záznam filmů vyberte položku [Rozdíl času] (+ nebo –, hodiny nebo minuty) a stiskněte tlačítko SET.
  • Stisknutím tlačítek Závěrka a Záznam filmů proveďte nastavení a stiskněte tlačítko SET.
  • Po zadání časového pásma nebo časového rozdílu vyberte stisknutím tlačítek Závěrka a Záznam filmů položku [OK] a stiskněte tlačítko SET.
 3. Nastavte datum a čas.

  • Stisknutím tlačítek Závěrka a Záznam filmů vyberte položku a stiskněte tlačítko SET.
  • Stisknutím tlačítek Závěrka a Záznam filmů proveďte nastavení a stiskněte tlačítko SET.
 4. Nastavte letní čas.

  • Nastavení proveďte podle potřeby.
  • Stisknutím tlačítek Závěrka a Záznam filmů vyberte položku [Letní čas vypnutý] a stiskněte tlačítko SET.
  • Stisknutím tlačítek Závěrka a Záznam filmů vyberte položku [Letní čas zapnutý] a stiskněte tlačítko SET.
  • Při nastavení letního času na [Letní čas zapnutý] se čas nastavený v kroku 3 posune o hodinu dopředu. Při nastavení možnosti [Letní čas vypnutý] je letní čas zrušen a čas se posune o jednu hodinu zpět.
 5. Ukončete nastavení.

  • Stisknutím tlačítek Závěrka a Záznam filmů vyberte položku [OK].

Upozornění

 • Nastavení data, času a časového pásma se může resetovat při vybití baterie nebo pokud při dlouhodobějším vystavení fotoaparátu působení mrazu. Pokud k tomu dojde, opakujte nastavení.
 • Po změně nastavení [Pásmo/rozdíl času] zkontrolujte, zda jsou nastaveny správné hodnoty data a času.

Poznámka

 • Doba pro automatické vypnutí se může při zobrazení obrazovky [Nastavení: Datum/čas/pásmo] prodloužit.