O této příručce

Ikony v této příručce

SET Označuje tlačítko nastavení.
  • Pokud jde o tlačítka nebo polohy nastavení, příručka používá stejné ikony a zobrazované položky, jaké se nacházejí na tlačítkách fotoaparátu a v hledáčku.
Odkaz Odkazy na stránky se souvisejícími tématy.
Varování

Varování před případnými problémy při fotografování.

Doplňkové informace

Doplňkové informace.

Základní předpoklady pro pokyny k obsluze a ukázkové snímky

  • Pokyny se vztahují na fotoaparát se zapnutým napájením ().
  • Předpokládá se, že všechny nabídky jsou nastaveny na výchozí hodnoty.
  • Ukázkové snímky v této příručce slouží pouze pro ilustraci.