Poměr stran fotografie

Můžete změnit poměr stran snímku.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Poměr stran sním.].

 2. Nastavte poměr stran.

  • Vyberte poměr stran.
  • Chcete-li pokračovat bez změny zobrazení oblasti snímání, stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
 • Snímky typu JPEG

  Snímky budou zaznamenány s nastaveným poměrem stran.

 • Snímky RAW

  Snímky budou vždy zaznamenány s poměrem stran [3:2]. Vybrané informace o poměru stran se přidají do obrazového souboru RAW, což umožňuje softwaru Digital Photo Professional (software EOS) generovat snímek se stejným poměrem stran, jaký byl nastaven při fotografování, při zpracování snímků RAW pomocí tohoto softwaru.

 1. Vyberte, jak se zobrazí oblast snímání.

  • Na obrazovce v kroku 2 stiskněte tlačítko INFO.
  • Vyberte typ zobrazení a stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.

Poznámka

 • Snímky RAW pořízené s poměrem stran [4:3], [16:9] nebo [1:1] se zobrazují během přehrávání s linkami označujícími oblast snímání, ale tyto linky nejsou zaznamenány do obrazu. Vezměte na vědomí, že v prezentacích je zobrazena pouze oblast snímání snímku ().