Přehrávání kreativních filtrů

Na snímek můžete aplikovat následující filtr zpracování a uložit výsledek jako samostatný snímek: Č/B zrno, Měkké ostření, Efekt Objektivu rybí oko, Efekt Olejová malba, Efekt Akvarel, Efekt Levného fotoap. a Efekt Miniatury.

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Kreativní filtry pro přehr.].

 2. Vyberte požadovaný snímek.

  • Otáčením voliče Rychloovladač vyberte snímek a pak stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Snímky lze vybrat dotykem ze zobrazení indexu ().
 3. Vyberte efekt filtru ().

 4. Upravte efekt filtru.

  • Upravte efekt filtru a následně stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • U položky [Efekt Miniatury] otáčejte voličem Rychloovladač, posuňte bílý rámeček obklopující oblast, která má zůstat ostrá, a stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
 5. Uložte změny.

  • Vyberte možnost [OK].
  • Zkontrolujte cílovou složku a číslo souboru snímku a vyberte tlačítko [OK].
  • Chcete-li použít zpracování filtrem na další obrázky, opakujte kroky 2–5.

Poznámka

 • Nelze vybrat snímky typu RAW. Vezměte na vědomí, že u snímků zachycených v RAW+JPEG je na snímky JPEG před uložením výsledků použito zpracování filtrů.
 • Ke snímkům zpracovaným pomocí filtru efekt Rybí oko nebudou připojena data pro odstranění prachu ().

Charakteristiky kreativních filtrů

 • Č/B zrno

  Učiní snímek zrnitý a černobílý. Černobílý efekt můžete změnit úpravou kontrastu.

 • Měkké ostření

  Dodá snímku měkký vzhled. Stupeň měkkosti můžete změnit úpravou rozmazání.

 • Efekt Objektivu rybí oko

  Poskytuje efekt objektivu typu rybí oko. Snímek bude mít soudkové zkreslení.

  V závislosti na úrovni tohoto efektu filtru se změní oříznutá oblast podél okrajů snímku. Rovněž, protože tento efekt filtru zvětšuje střed snímku, se může rozlišení uprostřed snímku zhoršit v závislosti na počtu zaznamenaných pixelů, proto nastavte efekt filtru v kroku 4 a zároveň kontrolujte výsledný snímek.

 • Efekt Olejová malba

  Zajistí fotografii vzhled olejomalby a objektu trojrozměrnější vzhled. Úpravou efektu můžete změnit kontrast a saturaci. Uvědomte si, že obloha, bílé stěny a podobné objekty nemusí být vykresleny s jemným stupňováním a mohou vypadat nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.

 • Efekt Akvarel

  Zajistí fotografii vzhled akvarelu s tlumenými barvami. Úpravou efektu můžete změnit sytost barev. Uvědomte si, že noční nebo tmavé scény nemusí být vykresleny s jemným stupňováním a mohou vypadat nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.

 • Efekt Levného fotoap.

  Posune barvy na typické z levných fotoaparátů a ztmaví všechny čtyři rohy snímku. Možnosti tónu barvy lze použít ke změně barevného nádechu.

 • Efekt Miniatury

  Vytváří efekt diorámy. Můžete změnit oblast, v níž bude snímek vypadat ostrý. Chcete-li přepnout mezi svislou a vodorovnou orientací ostré oblasti (bílý rámeček), stiskněte v kroku 4 tlačítka Multiovladač doleva nebo doprava (), nebo klepněte na ikonu [Přepínání orientace].