Pořizování dat pro odstranění prachu

V případě, že čištění snímače zanechá na snímači prach, lze ke snímkům vložit data pro odstranění prachu použitá k vymazání prašných míst. Data pro odstranění prachu využívá program Digital Photo Professional (software EOS) k automatickému vymazání prašných míst.

Příprava

 • Použijte objektiv RF nebo EF.
 • Připravte si čistě bílý předmět, například list papíru.
 • Nastavte ohniskovou vzdálenost objektivu na 50 mm nebo více.
 • Nastavte režim zaostřování na MF () a zaostřujte ručně na nekonečno (∞). Pokud není objektiv opatřen stupnicí vzdálenosti, natočte fotoaparát přední stranou k sobě a otočte zaostřovací kroužek ve směru hodinových ručiček až na doraz.
 1. Vyberte možnost [Snímání: Data pro odstranění prachu].

 2. Vyberte možnost [OK].

  • Po provedení automatického samočištění snímače se zobrazí zpráva. Přestože bude během čištění možné zaslechnout mechanický zvuk závěrky, nebude vyfotografován žádný snímek.
 3. Vyfotografujte jednobarevný bílý předmět.

  • Vyfotografujte jednobarevný bílý předmět (například list bílého papíru) tak, aby zakrýval celý obraz, ve vzdálenosti 20 – 30 cm.
  • Snímek nebude uložen, data lze proto získat i v případě, že do fotoaparátu není vložena karta.
  • Po vyfotografování snímku začne fotoaparát shromažďovat data pro odstranění prachu. Po získání dat pro odstranění prachu se zobrazí zpráva.
  • Pokud se nepodaří úspěšně získat data, zobrazí se chybová zpráva. Zkontrolujte informace v části Příprava, vyberte tlačítko [OK] a pak pokračujte ve snímání.

Vložení dat pro odstranění prachu

Od tohoto okamžiku bude fotoaparát doplňovat získaná data pro odstranění prachu ke všem fotografiím. Data pro odstranění prachu se doporučuje získat před fotografováním.

Podrobné informace o použití softwaru Digital Photo Professional (software EOS) k automatickému vymazání prašných míst naleznete v příručce Digital Photo Professional Návod k použití.

Velikost souborů není v podstatě ovlivněna daty pro odstranění prachu přidanými ke snímkům.

Upozornění

 • Data pro odstranění prachu se nezobrazí, pokud je nasazen objektiv typu EF-S.
 • Data pro odstranění prachu se ke snímkům nepřidají, pokud je možnost [Korekce distorze] nastavená na [Povolit].
 • Pokud objekt obsahuje jakýkoli vzor nebo jakoukoli strukturu, mohou být považovány za data pro odstranění prachu, což by ovlivnilo přesnost odstranění prachových částic pomocí softwaru Digital Photo Professional (software EOS).