Korekce vyvážení bílé

Nastavenou hodnotu vyvážení bílé lze korigovat. Tímto nastavením je možné dosáhnout stejného účinku jako pomocí volně prodejného konverzního filtru teploty barvy nebo filtru pro korekci barev.

Korekce vyvážení bílé

 1. Vyberte možnost [Snímání: Posun WB/BKT].

 2. Nastavte korekci vyvážení bílé.

  Ukázka nastavení: A2, G1

  • Pomocí multiovladače Multiovladač přesuňte značku „■“ na obrazovce do požadované polohy.
  • Písmeno B označuje modrou barvu, A jantarovou, M purpurovou a G zelenou. Vyvážení bílé se opraví ve směru posunu značky.
  • Směr a úroveň korekce se ukáže vpravo nahoře na obrazovce.
  • Stisknutím tlačítka INFO se zruší všechna nastavení položky [Posun WB/BKT].
  • Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení.

Poznámka

 • Jedna úroveň korekce modré/jantarové odpovídá přibližně hodnotě 5 miredů konverzního filtru teploty barvy. (Mired: Měrná jednotka pro teplotu barvy používaná k udávání hodnot, jako je hustota konverzního filtru teploty barvy.)

Automatický braketing vyvážení bílé

Braketing vyvážení bílé umožňuje najednou zachytit tři snímky s různými tóny barvy.

Nastavení kroku braketingu vyvážení bílé

 • V kroku 2 postupu Korekce vyvážení bílé se při otáčení voliče Rychloovladač změní značka „■“ na obrazovce na značku „■ ■ ■“ (3 body).

  Otáčením voliče po směru hodinových ručiček nastavíte braketing s posunem ve směru B/A a otáčením proti směru ve směru M/G.

Posun směrem k B/A (modrá/jantarová) ±3 úrovně

 • Směr a úroveň braketingu se ukáže vpravo nahoře na obrazovce.
 • Stisknutím tlačítka INFO se zruší všechna nastavení položky [Posun WB/BKT].
 • Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení.

Upozornění

 • Při braketingu vyvážení bílé se sníží maximální počet snímků sekvence pro kontinuální snímání.
 • Vzhledem k tomu, že jsou pro každý snímek zaznamenány tři varianty, trvá zaznamenání snímku na kartu déle.

Poznámka

 • Snímky budou zaznamenány s braketingem v následujícím pořadí: 1. standardní vyvážení bílé, 2. posun směrem k modré (B) a 3. posun směrem k jantarové (A), nebo 1. standardní vyvážení bílé, 2. posun směrem k purpurové (M) a 3. posun směrem k zelené (G).
 • Společně s braketingem vyvážení bílé můžete také nastavit korekci vyvážení bílé a automatický braketing expozice (AEB). Pokud nastavíte automatický braketing expozice (AEB) v kombinaci s braketingem vyvážení bílé, bude pro každý jednotlivý snímek zaznamenáno celkem devět snímků.
 • Ikona vyvážení bílé bliká a značí, že byl nastaven braketing vyvážení bílé.
 • Pro braketing vyvážení bílé lze změnit sekvenci braketingu () a počet snímků ().
 • Zkratka Bracket označuje braketing.