Fotografování s blesky Speedlite

Blesky Speedlite řady EL/EX pro fotoaparáty EOS

Funkce blesků Speedlite řady EL/EX (prodává se samostatně) lze použít při fotografování s bleskem pomocí fotoaparátu.

Podrobné pokyny naleznete v návodu k použití blesku Speedlite řady EL/EX.

 • Rychlost synchronizace

  Liší se v závislosti na režimu závěrky.

  Nastavení [Snímání: Režim závěrky] Rychlost synchronizace
  Mechanická 1/200 s nebo pomalejší
  El. 1.lamela 1/250 s nebo pomalejší
 • Kompenzace expozice s bleskem

  Výkon blesku lze upravit (kompenzace expozice s bleskem). Po zobrazení snímku na obrazovce stiskněte tlačítko Multifunkce, vyberte otáčením voliče Rychloovladač položku kompenzace expozice s bleskem a pak nastavte otáčením voliče Hlavní ovladač hodnotu kompenzace expozice s bleskem.

 • Blokování expozice s bleskem

  Tato funkce umožňuje dosáhnout správné expozice s bleskem pro určitou část fotografovaného objektu. Zaměřte střed hledáčku na objekt, stiskněte tlačítko Blokování AE na fotoaparátu, upravte kompozici a udělejte snímek.

Upozornění

 • Některé blesky Speedlite nelze nasadit přímo na tento fotoaparát. Podrobné informace naleznete v části Multifunkční patice.
 • Pokud je položka [Snímání: Auto Lighting Optimizer/Snímání: Automatická optimalizace jasu] () nastavena na jakoukoli jinou možnost než [Zakázat], může být snímek jasný, přestože je nastavena snížená kompenzace expozice s bleskem s cílem získat tmavší snímek.

Poznámka

 • Blesk Speedlite podle potřeby emituje přerušované pomocné světlo AF, pokud je automatické zaostřování obtížné při nedostatku světla.
 • Můžete také nastavit kompenzaci expozice s bleskem v nastavení [Nastav. funkce ext. blesku] v [Snímání: Ovládání blesku] ().
 • Fotoaparát může při zapnutí automaticky zapnout určité modely blesků Speedlite. Podrobné informace naleznete v návodu k použití blesků Speedlite, které podporují tuto funkci.

Jiné blesky Canon Speedlite než řady EL/EX

 • Blesky Speedlite řady EZ/E/EG/ML/TL nastavené do automatického zábleskového režimu A-TTL nebo TTL lze provozovat pouze na plný výkon.

  Před fotografováním nastavte na fotoaparátu režim snímání Ruční expozice nebo Priorita clony AE a upravte hodnotu clony.

 • Při použití blesku Speedlite vybaveného režimem manuálního blesku fotografujte v tomto režimu.

Použití zábleskových jednotek jiného výrobce

 • Rychlost synchronizace

  U kompaktních zábleskových jednotek jiného výrobce než Canon se rychlost synchronizace liší podle režimu závěrky.

  Nastavení [Snímání: Režim závěrky] Rychlost synchronizace
  Mechanická 1/200 s nebo pomalejší
  El. 1.lamela 1/250 s nebo pomalejší

  Při použití velkých studiových externích zábleskových jednotek trvá záblesk déle než při použití kompaktního externího blesku. Doba trvání záblesku se liší v závislosti na modelu. Před fotografováním nezapomeňte zkontrolovat řádné provedení synchronizace blesku pořízením zkušebního snímku při rychlosti synchronizace přibližně 1/60 s až 1/30 s.

Upozornění

 • Před nasazením externí zábleskové jednotky ručně zavřete vestavěný blesk.
 • Pokud je fotoaparát použit se zábleskovou jednotkou nebo příslušenstvím určenými pro fotoaparáty jiné značky, nemusí fotoaparát fungovat správně a může dojít k jeho poruše.
 • Do multifunkční patice fotoaparátu nezasouvejte vysokonapěťové zábleskové jednotky. Nemusely by emitovat záblesk.