Fotografování s bleskem

Tato kapitola popisuje, jak fotografovat s vestavěným nebo externím bleskem (blesky Speedlite řady EL/EX).

vpravo od názvů stránek označuje funkce dostupné pouze v režimech kreativní zóny (Flexibilní priorita AE/Programová automatická expozice/Priorita závěrky AE/Priorita clony AE/Ruční expozice/Čas B).

Upozornění

  • Fotografování s bleskem není k dispozici, když je [Snímání: Režim závěrky] nastaven na [Elektronická].
  • Blesk nelze používat během záznamu filmů.
  • Při fotografování s bleskem není AEB k dispozici.