Přehrávání filmů

 1. Přepněte zpět na přehrávání.

  • Stiskněte tlačítko Přehrávání.
 2. Vyberte film.

  • Otáčením ovladače Rychloovladač 1 vyberte film, který chcete přehrát.
  • V režimu zobrazení jednotlivých snímků jsou filmy označeny ikonou [Tlačítko SETVideosoubory] zobrazenou v levém horním rohu obrazovky.
  • V zobrazení náhledového indexu označuje film děrování na levém okraji náhledu. Vzhledem k tomu, že filmy nelze přehrávat v režimu náhledového indexu, přepněte stisknutím tlačítka SET na zobrazení jednotlivých snímků.
 3. V režimu zobrazení jednotlivých snímků stiskněte tlačítko SET.

 4. Film přehrajete stisknutím tlačítka SET.

  • Spustí se přehrávání filmu.
  • Přehrávání můžete pozastavit a stisknutím tlačítka SET zobrazit panel pro přehrávání filmů. Dalším stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
  • Otáčením ovladače Hlavní ovladač nastavte hlasitost (i během přehrávání).

  (1) Reproduktor

Panel pro přehrávání filmů

Položka Operace přehrávání
Přehrávání Přehrávání Stisknutím tlačítka SET lze přepínat mezi přehráváním a zastavením.
Pomalý pohyb Pomalý pohyb Rychlost pomalého pohybu je možné nastavit otáčením ovladače Rychloovladač 1. Její hodnota se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.
Skok dozadu Skok dozadu Při každém stisknutí SET poskočí dozadu o 4 s.
Předchozí políčko Předchozí políčko Zobrazí předchozí políčko při každém stisknutí SET. Podržením tlačítka SET se bude film převíjet zpět.
Následující políčko Následující políčko Zobrazí film políčko po políčku při každém stisknutí SET. Podržením tlačítka SET se bude film převíjet vpřed.
Skok dopředu Skok dopředu Při každém stisknutí SET poskočí dopředu o 4 s.
Upravit Upravit Slouží k zobrazení obrazovky pro úpravy ().
Zachycení políčka Zachycení políčka Funkce je dostupná pokud přehráváte 4K nebo časosběrné 4K filmy. Umožňuje vyjmout aktuální políčka a uložit je jako fotografie ve formátu JPEG nebo HEIF ().
Určená poloha Stav přehrávání
mm' ss" Doba přehrávání (minuty:sekundy, pokud je možnost [Poč. přehr. zázn.] nastavena na [Čas záznamu])

hh:mm:ss.ff (DF)

hh:mm:ss:ff (NDF)

Časový kód (hodiny:minuty:sekundy:snímky, pokud je možnost [Poč. přehr. zázn.] nastavena na [Časový kód])
Hlasitost Hlasitost Otáčením ovladače Hlavní ovladač nastavíte hlasitost vestavěného reproduktoru fotoaparátu ().
MENUNávrat Stisknutím tlačítka MENU přejdete zpět do zobrazení jednotlivých snímků.

Upozornění

 • Když je fotoaparát připojen k televizoru pro přehrávání filmů, upravte hlasitost pomocí ovládacích prvků televizoru (), protože hlasitost nelze upravit otočením ovladače Hlavní ovladač.
 • Pokud je rychlost čtení karty příliš nízká nebo videosoubory obsahují poškozené snímky, přehrávání filmu se možná zastaví.