Fotografování s dálkovým ovládáním

Pro fotografování s dálkovým ovládáním můžete použít dálkový ovladač RC-6, bezdrátové dálkové ovládání BR-E1 nebo dálkovou spoušť RS-60E3 (připojení přes infračervený přenos, Bluetooth a drátově; prodávají se samostatně).

Dálkový ovladač RC-6

Umožňuje fotografování na dálku ze vzdálenosti přibližně až 5 metrů od přední části fotoaparátu.

Snímky lze pořizovat okamžitě nebo s 2sekundovou prodlevou.

 1. Stiskněte tlačítko Multifunkce (Časovač 6 s).

  • Po zobrazení snímku na obrazovce stiskněte tlačítko Multifunkce.
 2. Vyberte samospoušť / dálkové ovládání.

  • Otáčením voličem Rychloovladač 1 vyberte položku režimu řízení a pak otáčením voličem Hlavní ovladač vyberte režim [Samospoušť s desetisekundovou prodlevou] nebo [Samospoušť s dvousekundovou prodlevou].
 3. Stiskněte uvolňovací tlačítko (přenos) na dálkovém ovladači.

  • Nasměrujte dálkový ovladač na snímač dálkového ovládání na fotoaparátu (1) a pak stiskněte uvolňovací tlačítko (pro přenos).
  • Pokud je přepínač režimu zaostřování nastaven na Automatické zaostřování (AF), probíhá automatické zaostřování.
  • Rozsvítí se indikátor dálkového ovládání a fotoaparát pořídí snímek.

Upozornění

 • Infračervené dálkové ovladače jako RC-6 nelze používat k fotografování s dálkovým ovládáním, pokud je fotoaparát spárovaný přes Bluetooth se smartphonem nebo bezdrátovým dálkovým ovládáním.
 • Zářivkové nebo LED osvětlení může spustit náhodné uvolnění závěrky. Pokuste se udržet fotoaparát v dostatečné vzdálenosti od těchto zdrojů světla.
 • Ovládání dálkového ovladače televizoru nebo podobného zařízení zamířeného na fotoaparát může spustit náhodné uvolnění závěrky.
 • Aktivace zábleskových jednotek dalších fotoaparátů v blízkosti fotoaparátu může spustit náhodné uvolnění závěrky. Snímač dálkového ovládání nevystavujte zábleskům z jiných fotoaparátů.

Bezdrátové dálkové ovládání BR-E1

Umožňuje fotografování na dálku ze vzdálenosti až 5 metrů od fotoaparátu.

Po spárování fotoaparátu a dálkového ovládání BR-E1 () nastavte pro fotografování režim řízení na [Samospoušť s desetisekundovou prodlevou] nebo [Samospoušť s dvousekundovou prodlevou] (). Pro záznam filmu nastavte možnost [Snímání: Dálk. ovládání] na hodnotu [Povolit].

Provozní pokyny naleznete v návodu k použití dálkového ovládání BR-E1.

Poznámka

 • RC-6 a BR-E1
 • Pokud je fotoaparát nastaven na fotografování s dálkovým ovládáním, může být čas automatického vypnutí napájení prodloužený.
 • Dálkové ovladače RC-6 a BR-E1 lze rovněž použít k záznamu filmu ().

Dálková spoušť RS-60E3

Dálková spoušť po připojení k fotoaparátu umožňuje snímat vzdáleně prostřednictvím drátového připojení.

Provozní pokyny naleznete v návodu k použití dálkového ovládání RS-60E3.

 1. Otevřete kryt konektorů.

 2. Připojte zástrčku do konektoru pro dálkové ovládání.