Rychlé ovládání

Zobrazené nastavení můžete vybrat a nastavit přímo a intuitivně.

  1. Stiskněte tlačítko Q (Rychlé ovládání) (Časovač 10 s).

  2. Vyberte položku nastavení a zadejte upřednostňovanou možnost.

    • Chcete-li vybrat položku, otáčejte voličem Rychloovladač 1 nebo stiskněte tlačítko Multiovladač nahoru či dolů.
    • Chcete-li upravit nastavení, otáčejte voličem Hlavní ovladač nebo Rychloovladač 2 nebo stiskněte tlačítko Multiovladač doleva či doprava. Některé položky se poté nastaví stisknutím tlačítka.
    • Stisknutím multiovladače Multiovladač svisle nebo vodorovně vyberte položku na výše uvedené obrazovce.
    • Chcete-li upravit nastavení, otáčejte voličem Hlavní ovladač, Rychloovladač 1 nebo Rychloovladač 2. Některé položky se poté nastaví stisknutím tlačítka.