Režim snímání

V této kapitole jsou popsány režimy snímání.