Av: Priorita clony AE

V tomto režimu nastavujete požadovanou hodnotu clony a fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky, aby byla zajištěna standardní expozice odpovídající jasu objektu. Vyšší clonové číslo (menší otvor clony) způsobí rozšíření hloubky ostrosti záběru blíže do popředí i dále do pozadí. Naproti tomu při nižším clonovém čísle (větším otvoru clony) se hloubka ostrosti záběru v popředí i v pozadí zmenší.

Priorita clony AE znamená „Aperture value“ - hodnota clony.

Rozmazané pozadí

(s nízkou hodnotou clony: f/5.6)

Ostré popředí i pozadí

(s vysokou hodnotou clony: f/32)

 1. Přesuňte volič režimů do polohy Priorita clony AE.

 2. Nastavte požadovanou hodnotu clony.

  • Nastavte ji otáčením voliče Hlavní ovladač.
 3. Zaostřete na objekt.

  • Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
  • Rychlost závěrky se nastaví automaticky.
 4. Zkontrolujte zobrazené hodnoty a vyfotografujte snímek.

  • Dokud hodnota rychlosti závěrky nebliká, bude dosažena standardní expozice.

Upozornění

 • Jestliže bliká hodnota rychlosti závěrky „30"“, signalizuje podexponování.

  Pomocí ovladače Hlavní ovladač snižujte hodnotu clony (otevírejte clonu), dokud hodnota clony nepřestane blikat nebo nastavte vyšší citlivost ISO.

 • Jestliže bliká hodnota rychlosti závěrky „1/8000“, signalizuje přeexponování.

  Pomocí ovladače Hlavní ovladač zvyšujte hodnotu clony (zavírejte clonu), dokud hodnota clony nepřestane blikat nebo nastavte nižší citlivost ISO.

Poznámka

 • Zobrazená hodnota clony

 • Čím je hodnota větší, tím bude otevírání clony menší. Zobrazená hodnota clony se u různých objektivů liší. Pokud není na fotoaparát nasazen žádný objektiv, zobrazí se jako clona hodnota „F00“.

Náhled hloubky ostrosti (DOF)

Stisknutím tlačítka náhledu hloubky ostrosti zacloňte objektiv na aktuálně nastavenou hodnotu clony a zkontrolujte zaostřovací pole (hloubka ostrosti).

Poznámka

 • Čím větší je hodnota clony, tím širší ostře zachycená oblast, od popředí po pozadí.
 • Efekt hloubky ostrosti je snadno zjevný na snímcích, když změníte hodnotu clony a stisknete tlačítko náhledu hloubky ostrosti.
 • Expozice je zablokována (blokování AE), dokud držíte stisknuté tlačítko náhledu hloubky ostrosti.