Nabíjení baterie

 1. Sejměte ochranný kryt dodaný s baterií.

 2. Plně zasuňte baterii do nabíječky.

  • Vyjměte baterii obráceným postupem.
 3. Nabijte baterii.

  Pro baterie LC-E6

  • Vyklopte kolíky vidlice nabíječky baterií ve směru šipky na obrázku a zasuňte je do elektrické zásuvky.

  Pro baterie LC-E6E

  • Připojte napájecí kabel k nabíječce a zasuňte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky.
  • Automaticky se zahájí nabíjení a indikátor nabíjení začne oranžově blikat.
Stav nabití baterie Indikátor nabíjení
Barva Displej
0 až 49 % Oranžová Bliká jednou za sekundu
50 až 74 % Bliká dvakrát za sekundu
75 % nebo více Bliká třikrát za sekundu
Zcela nabito Zelená Zapnuto
 • K nabití vybité baterie je při pokojové teplotě (23 °C) vyžadována doba přibližně 2 h 30 min. Doba vyžadovaná k nabití baterie se bude značně lišit v závislosti na teplotě okolního prostředí a zbývající kapacitě baterie.

 • Z bezpečnostních důvodů trvá nabíjení baterie při nízkých teplotách (5 až 10 °C) déle (přibližně až 4 hodiny).
 • Po zakoupení není baterie plně nabitá.

  Před použitím baterii nabijte.

 • Nabíjejte baterii v den, kdy ji budete používat, nebo o den dříve.

  Nabitá baterie se bude postupně vybíjet i během skladování.

 • Po nabití vyjměte baterii z nabíječky a odpojte nabíječku z elektrické zásuvky.

 • Ochranný kryt na baterii můžete nasadit dvěma různými způsoby a označit tak, zda je baterie nabitá.

  Pokud je baterie nabitá, nasaďte dodaný ochranný kryt tak, aby se otvor ve tvaru baterie Otvor ve tvaru baterie nacházel nad modrou nálepkou na baterii. Jestliže je baterie vybitá, nasaďte ochranný kryt opačně.

 • Pokud fotoaparát nepoužíváte, vyjměte baterii.

  Pokud je baterie ponechána ve fotoaparátu dlouhou dobu, je z ní stále odebírán malý proud, což vede k nadměrnému vybíjení a zkrácení životnosti baterie. Skladujte baterii s nasazeným ochranným krytem. Jestliže baterii po úplném nabití uložíte, může se snížit její výkon.

 • Nabíječku baterií můžete používat i v zahraničí.

  Nabíječku baterií lze připojit do elektrické sítě napájení se střídavým proudem a napětím 100 V až 240 V 50/60 Hz. V případě potřeby připojte volně prodejný adaptér zástrčky vhodný pro danou zemi nebo oblast. Abyste předešli poškození, nepřipojujte k nabíječce baterií přenosný transformátor.

 • Pokud se baterie rychle vybije i po úplném nabití, dosáhla konce své životnosti.

  Zkontrolujte stav dobití baterie () a podle potřeby si zakupte novou baterii.

Upozornění

 • Po odpojení zástrčky napájecího kabelu nabíječky se po dobu přibližně 10 s nedotýkejte vidlice.
 • Pokud zbývající kapacita baterie () dosahuje 94 % nebo více, baterie se nebude nabíjet.
 • Dodaná nabíječka neumožňuje nabití jiné baterie, než je bateriový zdroj LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6.