Uživatelský režim snímání (C1–C3)

Aktuální nastavení fotoaparátu jako nastavení snímání, nabídky a uživatelských funkcí lze zaregistrovat do Uživatelských režimů snímání [Uživatelský režim snímání 1] až [Uživatelský režim snímání 3]. Můžete zaregistrovat různé funkce, které mají použít při snímání fotografií nebo filmů.

  1. Vyberte možnost [Nastavení: Uživat. režim snímání (C1-C3)].

  2. Vyberte možnost [Zadávání nastavení].

  3. Zadejte požadované položky.

    • Vyberte uživatelský režim snímání, který chcete zaregistrovat, pak vyberte [OK] na obrazovce [Zadávání nastavení].
    • Aktuální nastavení fotoaparátu se uloží jako uživatelský režim snímání C*.

Automatická aktualizace zadaných nastavení

Pokud změníte nastavení při fotografování v uživatelském režimu snímání, režim se může automaticky aktualizovat na nové nastavení (Automatická aktualizace). Chcete-li tuto automatickou aktualizaci povolit, nastavte v kroku 2 položku [Autoaktualizace] na [Povolit].

Zrušení zaregistrovaných uživatelských režimů snímání

Pokud vyberete v kroku 2 možnost [Vymazat nastavení], bude možné nastavení jednotlivých režimů obnovit na výchozí nastavení před registrací.

Poznámka

  • V uživatelských režimech snímání můžete také změnit nastavení funkcí snímání a nastavení nabídky.