Resetování fotoaparátu

Výchozí hodnoty funkcí snímání a nastavení nabídek fotoaparátu je možné obnovit.

 1. Vyberte možnost [Nastavení: Reset. aparát].

 2. Vyberte možnost.

  • Zákl. nastavení

   Obnoví výchozí nastavení pro funkce snímání fotoaparátu a nastavení nabídky.

  • Další nastavení

   Nastavení jednotlivě zvolených položek lze resetovat.

 3. Vymažte nastavení.

  • Na potvrzovací obrazovce vyberte tlačítko [OK].

Poznámka

 • Uživatelské režimy fotografování se resetují, pokud je zvolena možnost [Uživat. režim snímání (C1-C3)] v části [Další nastavení] v režimu fotografování a uživatelské režimy snímání filmů se resetují, pokud je tato možnost zvolena v režimu záznamu filmů.