Tón barvy obrazovky a hledáčku

  1. Vyberte možnost [Nastavení: Barevný tón obraz./hledáčku].

  2. Upravte nastavení.

    • Otáčením voliče Rychloovladač 1 vyberte možnost a pak stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.