Přidávání orientačních informací k filmům

U filmů zaznamenaných fotoaparátem drženým svisle lze informace o orientaci označující, která strana je nahoře, přidat automaticky, aby je bylo možné přehrávat na smartphonech nebo jiných zařízeních ve stejné orientaci.

 1. Vyberte položku [Nastavení: Přidat info o otáč.Film].

 2. Vyberte možnost.

  • Povolit

   Přehrávat filmy na smartphonech nebo jiných zařízeních v orientaci, ve které byly zaznamenány.

  • Zakázat

   Přehrávat filmy horizontálně na smartphonech nebo jiných zařízeních bez ohledu na orientaci záznamu.

Upozornění

 • Možnost [Přidat info o otáč.Film] není k dispozici pro soubory RAW nebo MP4, je-li formát filmového záznamu RAW nebo RAW+MP4.
 • Filmy se přehrávají horizontálně na fotoaparátu a přes videovýstup HDMI bez ohledu na toto nastavení.