Číslování souborů

Zachyceným snímkům uloženým do složky se přiřadí číslo souboru od 0001 do 9999. Způsob přiřazování čísel souborům snímků lze změnit.

(Příklad)

(1) Číslo souboru

 1. Vyberte možnost [Nastavení: Číslov. soub.].

 2. Nastavte položku.

  • Vyberte možnost [Číslování].
  • Vyberte [Souvislé] nebo [Autom. reset].
  • Chcete-li vynulovat číslování souborů, vyberte možnost [Ruční reset] ().
  • Výběrem možnosti [OK] vytvoříte novou složku a číslo souboru začne od čísla 0001.

Upozornění

 • Dosáhne-li číslo souboru ve složce číslo 999 hodnoty 9999, nebude fotografování možné ani v případě, že má karta ještě volné místo pro ukládání. Po zobrazení zprávy požadující výměnu karty přepněte na novou kartu.

Souvislé

Pro souvislé číslování souborů bez ohledu na výměnu karet nebo vytváření složek

Číslování souborů je souvislé až do hodnoty 9999 dokonce i když vyměníte kartu, vytvoříte složku nebo přepnete cílové karty (jako v Karta 1Karta 2). To je vhodné v případě, že chcete snímky očíslované od 0001 do 9999 a uložené na více kartách nebo ve více složkách uložit do jedné složky v počítači.

Vezměte na vědomí, že číslování souborů může pokračovat u libovolných existujících snímků na kartách nebo složkách, na které přepnete. Chcete-li použít souvislé číslování souborů, je doporučeno použít pokaždé nově naformátovanou kartu.

Číslování souborů po výměně karet nebo přepnutí cílových karet.

Karta A (Karta 1)

Karta B (Karta 2)

(1) Následující číslo souboru v řadě

Číslování souborů po vytvoření složky

Karta A

Automatický reset

Pro restartování číslování souborů od čísla 0001 po výměně karet nebo vytvoření složek

Číslování souborů se resetuje na hodnotu 0001, pokud vyměníte kartu, vytvoříte složku nebo přepnete cílovou kartu (jako v Karta 1Karta 2). Tento způsob je vhodný v situacích, kdy chcete uspořádat snímky podle karet nebo složek.

Vezměte na vědomí, že číslování souborů může pokračovat u libovolných existujících snímků na kartách nebo složkách, na které přepnete. Jestliže chcete ukládat snímky s číslováním souborů začínajícím hodnotou 0001, použijte pokaždé nově naformátovanou kartu.

Číslování souborů po výměně karet nebo přepnutí cílových karet.

Karta A (Karta 1)

Karta B (Karta 2)

(1) Číslování souborů je vynulováno

Číslování souborů po vytvoření složky

Karta A

Ruční reset

Pro opětovné nastavení číslování souborů na hodnotu 0001 nebo od hodnoty 0001 v nových složkách

Pokud vynulujete číslování souborů ručně, bude automaticky vytvořena nová složka a číslování souborů snímků uložených do dané složky bude zahájeno od hodnoty 0001.

To je užitečné, pokud například chcete použít různé složky pro snímky vyfotografované včera a pro snímky pořízené dnes.