Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi

K opětovnému připojení pomocí sítě Wi-Fi pomocí registrovaných nastavení připojení postupujte podle těchto kroků.

 1. Vyberte možnost [Bezdrátové funkce: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

 2. Vyberte možnost.

  • Ze zobrazené historie vyberte možnost, ke které se chcete připojit přes Wi-Fi. Pokud se možnost nezobrazí, použijte volič Rychloovladač 1 k přehození obrazovek.
  • Pokud je možnost [Historie připojení] nastavena na [Nezobrazovat], historie se nezobrazí ().
 3. Ovládání připojeného zařízení.

  [Smartphone] Smartphone

  • Spusťte aplikaci Camera Connect.
  • V případě změny cíle připojení smartphonu obnovte nastavení a připojte se přes Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému přístupovému bodu jako fotoaparát.

   Při připojování fotoaparátu přímo ke smartphonu pomocí Wi-Fi se na konci SSID zobrazí text „_Canon0A“.

  [Počítač] Počítač

  • Na počítači spusťte software EOS.
  • V případě změny cíle připojení počítače obnovte nastavení a připojte se přes Wi-Fi k fotoaparátu nebo přístupovému bodu fotoaparátu.

   Při připojování fotoaparátu přímo k počítači pomocí Wi-Fi se na konci SSID zobrazí text „_Canon0A“.

  [Přenos snímků na server FTP] Přenos FTP

  • V případě, že nastavení serveru FTP byla změněna pro připojení na jiná zařízení, obnovte nastavení a připojte se přes Wi-Fi k fotoaparátu nebo přístupovému bodu fotoaparátu.

   Při připojování fotoaparátu přímo k serveru FTP pomocí Wi-Fi se na konci SSID zobrazí text „_Canon0A“.