Rastr pro přehrávání

Můžete zobrazit rastr přes fotografie zobrazené v režimu zobrazení jednotlivých snímků na obrazovce pro přehrávání. Tato funkce je vhodná pro kontrolu naklonění snímku ve vodorovném nebo svislém směru, stejně jako při volbě kompozice.

  1. Vyberte možnost [Přehrávání: Přehrát rastr].

  2. Vyberte možnost.