Zobrazení indikace přepalů

Na obrazovce pro přehrávání můžete určit blikající zobrazení přeexponovaných oblastí s vysokým jasem. Chcete-li získat více podrobné stupňování v oblastech mihotání, kde chcete, aby bylo stupňování věrně reprodukováno, nastavte zápornou hodnotu kompenzace expozice a vyfotografujte snímek znovu, abyste získali lepší výsledek.

  1. Vyberte možnost [Přehrávání: Indik. přesvětl.].

  2. Vyberte možnost [Povolit].