Přepínání hlavního ovladače a rychloovladače 2

Funkce přiřazené těmto voličům použitým na obrazovce přehrávání snímků můžete přehodit.

 1. Vyberte [Přehrávání: Přepínání Hlavní ovladač/Rychloovladač 2].

 2. Vyberte možnost.

  • [Zakázat]

   Hlavní ovladač Skok snímku

   Rychloovladač 2 Zvětš./Zobr. indexu

  • [Povolit]

   Hlavní ovladač Zvětš./Zobr. indexu

   Rychloovladač 2 Skok snímku

Poznámka

 • Odpovídající ikony v nabídkách a na obrazovkách jako obrazovka Rychlé ovládání a Zvětšit/Zmenšit se změní příslušným způsobem.