Úprava prvních a posledních scén filmu

Můžete vynechat první a poslední scény filmu v přibližně jednosekundových krocích.

 1. V režimu zobrazení jednotlivých snímků stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.

 2. Na panelu přehrávání filmu vyberte ikonu [Upravit].

 3. Určete část, která má být vynechána.

  • Vyberte ikonu [Střih začátek] (Střih začátek) nebo [Střih konec] (Střih konec).
  • Stiskněte tlačítko Multiovladač doleva nebo doprava a vraťte se zpět nebo přejděte vpřed o jeden snímek. Dále mačkejte multiovladač k rychlému převíjení nebo posouvání snímků. Každé otočení ovladače Rychloovladač 1 vrátí polohu o jeden snímek dopředu nebo dozadu.
  • Po výběru části, kterou chcete vynechat, stiskněte tlačítko NASTAVENÍ. Část, která je označena linkou u dolního okraje obrazovky, zůstane zachována.
 4. Zkontrolujte upravený film.

  • Upravený film přehrajete výběrem tlačítka [Přehrávání].
  • Chcete-li upravenou část změnit, přejděte zpět na krok 3.
  • Úpravu zrušíte stisknutím tlačítka MENU.
 5. Uložit.

  • Vyberte ikonu [Uložit a ukončit] (1).
  • Zobrazí se obrazovka pro ukládání.
  • Chcete-li film uložit jako nový soubor, vyberte možnost [Nový soubor], nebo ho uložte a přepište původní videosoubor, vyberte možnost [Přepsat].
   Výběrem možnosti [Uložit komprimovaný] (2) uložíte komprimovanou verzi souboru. Filmy v rozlišení 4K a 8K se před komprimací konvertují na filmy v kvalitě Full HD.
  • Výběrem položky [OK] na potvrzovací obrazovce uložíte upravený film a přejdete zpět na obrazovku přehrávání filmů.

Upozornění

 • Protože se úpravy provádí po jednosekundových krocích (v poloze označené ikonou [Určená poloha] dole na obrazovce), může se skutečná poloha oříznutí filmu mírně lišit od vámi určené polohy.
 • Pomocí tohoto fotoaparátu nelze upravovat filmy pořízené jiným fotoaparátem.
 • Film nelze upravovat, když je fotoaparát připojen k počítači.
 • Komprimace a uložení není dostupné pro filmy zaznamenané s funkcí [Snímání v HDR HDR PQ] nastavenou na [Povolit] nebo s nastavenou funkcí [Canon Log], pro filmy zaznamenané ve velikosti Full HD29,97 sn./sIPB (lehká) (NTSC) nebo Full HD25,00 sn./sIPB (lehká) (PAL) nebo pro filmy 4K-DHI/8K-DHI.